Τέλη Ιουλίου οι αιτήσεις για ΑΑΕΙ

Η διαδικασία για τα Πανεπιστήμια της Ελλάδας αναμένεται να ξεκινήσει τέλη Ιουλίου με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, στο πλαίσιο των Παγκύπριων Εξετάσεων, παραλήφθηκαν συνολικά 31.028 γραπτά, τα οποία βαθμολογήθηκαν από 422 εκπαιδευτικούς. Λειτούργησαν 54 εξεταστικά κέντρα, εργάστηκαν 1.765 εκπαιδευτικοί, διεκπεραιώθηκαν 6.726 επιτηρήσεις κι έγιναν 783 διευκολύνσεις σε υποψήφιους με ειδικές ανάγκες και άλλα προβλήματα.


Διεκδίκηση θέσης στα δημόσια ΑΑΕΙ της Ελλάδας

Συνεχίζοντας ο Υπουργός Παιδείας είπε ότι μετά από συνεννόηση με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας η Υπηρεσία Εξετάσεων θα εκδώσει εντός των ημερών ανακοίνωση για τις λεπτομέρειες της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για τα ΑΑΕΙ της Ελλάδας.

“Η ανακοίνωση θα δημοσιευθεί τόσο στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων, όσο και στον ημερήσιο τύπο. Η κατανομή των θέσεων για τα Δημόσια ΑΑΕΙ της Ελλάδας, θα γίνει από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας”, είπε.

Κενές Θέσεις στα δημόσια ΑΑΕΙ της Κύπρου

Σε ό,τι αφορά τις κενές θέσεις στα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου, οι οποίες δημιουργούνται μετά την κατανομή των θέσεων στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας, ανέφερε ότι “συμπληρώνονται με απόφαση της αρμόδιας αρχής σε συνεννόηση με τα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου, τα οποία ανακοινώνουν και αναλαμβάνουν τις σχετικές διαδικασίες”.

Κράτηση θέσης για τους άρρενες στρατεύσιμους

Εξάλλου, είπε πως οι άρρενες που εξασφάλισαν θέση στα Δημόσια ΑΑΕΙ της Κύπρου και δεν μπορούν να φοιτήσουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, λόγω στρατιωτικών υποχρεώσεων, θα πρέπει να προχωρήσουν σε κράτηση θέσης, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζουν τα ίδια τα Ιδρύματα.

“Περαιτέρω οδηγίες για τους εισαγόμενους στα ΑΑΕΙ της Κύπρου παρατίθενται πιο κάτω. Οι θέσεις των αρρένων στρατευσίμων οι οποίοι θα εξασφαλίσουν θέση στα Δημόσια ΑΑΕΙ της Ελλάδας μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων 2016 θα κρατηθούν από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας μέχρι την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων”, ανέφερε.

Πηγή: Φιλελεύθερος