Τέλος η αγωνία για αρκετούς εκπαιδευτικούς

Η Εκπαιδευτική Υπηρεσία ανακοίνωσε πριν από λίγο το διορισμό με σύμβαση 80 περίπου εκπαιδευτικών (Δημοτικής και Μέσης) που μέχρι σήμερα ήταν υπό το καθεστώς του αντικαταστάτη.

Διορισμός με σύμβαση Δημοτικής Εκπαίδευσης
Διορισμοί με σύμβαση Δημοτικής Εκπαίδευσης
Διορισμοί με σύμβαση Προδημοτικής Εκπαίδευσης
Διορισμοί με Σύμβαση και Έκτακτοι Διορισμοί Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Γενικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης
Διορισμοί με Σύμβαση Ειδικής Εκπαίδευσης