Τέρμα στην αβεβαιότητα στην Ιδιωτική Εκπαίδευση

Αλλάζει το τοπίο της ιδιωτικής εκπαίδευσης μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας που ρυθμίζει και θέματα που άπτονται των ιδιωτικών σχολικών μονάδων.

Το πρώτο κουδούνι θα χτυπήσει σε λίγες ημέρες και πολλά πράγματα θα έχουν αλλάξει για τα σχολεία, τους δάσκαλους τους καθηγητές και τους μαθητές.


Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας ΕΘΝΟΣ και του Μιχάλη Λιβογιανίτη, η πρώτη μεγάλη αλλαγή αφορά τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα νιώθουν πλέον πιο σίγουροι για τη θέση τους -μετά τις σχετικές ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν- καθώς εάν παρέλθει μία διετία από την πρόσληψή τους και δεν καταγγελθεί η σύμβαση από τους σχολάρχες, τότε οι συμβάσεις τους θα μετατρέπονται αυτομάτως σε αορίστου χρόνου και θα μπορούν να απολύονται μόνο υπό συγκεκριμένες και αυστηρές προϋποθέσεις.

Το δεύτερο μεγάλο ζήτημα που αλλάζει και αφορά όλη την εκπαιδευτική κοινότητα των ιδιωτικών σχολείων (δασκάλους, καθηγητές και μαθητές) είναι οι πρόσθετες δράσεις που παρέχουν οι σχολικές μονάδες, όπως την ενισχυτική διδασκαλία, την πρόσθετη διδακτική στήριξη, τις ξένες γλώσσες, αθλήματα κ.λπ. Συγκεκριμένα, το υπουργείο Παιδείας δίνει τη δυνατότητα να καθορίζει το κάθε σχολείο ανώτατο όριο στο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 40 ώρες (στο λύκειο στα δημόσια σχολεία το ωρολόγιο πρόγραμμα ανέρχεται σε 35 ώρες).

Επιπλέον, όμως, δίνεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να παρεκκλίνουν από το ωρολόγιο πρόγραμμα προσφέροντας στους μαθητές κάθε είδους προαιρετική σχολική δράση που δεν προβλέπεται στο ισχύον ωρολόγιο πρόγραμμα, με την προϋπόθεση όμως να υπάρχει πλήρης διαφάνεια. Στο πλαίσιο αυτό, οι σχολάρχες είναι υποχρεωμένοι εφεξής να δηλώνουν όλες τις πρόσθετες σχολικές δράσεις στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, καθώς επίσης τον αριθμό των τμημάτων που συγκροτούνται, τον αριθμό των μαθητών που θα συμμετέχουν καθώς και των διδασκόντων που θα εργάζονται σε αυτά. Επισημαίνεται μάλιστα ότι με νομοτεχνική βελτίωση που κατατέθηκε, δεν επιτρέπεται η συστέγαση των ιδιωτικών σχολείων με Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών.

Για τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία η έγκριση παρέκκλισης χορηγείται με διαδικασία αντίστοιχη αυτής που προβλέπεται για τα δημοτικά, δηλαδή οι διδάσκοντες θα πρέπει έχουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται από την σχετική νομοθεσία. Αυτό είναι ένα κρίσιμο σημείο, σύμφωνα με τους σχολάρχες, καθώς υποστηρίζουν ότι ουσιαστικά τους ζητείται να προσλάβουν για κάποιες πρόσθετες δράσεις, όπως για παράδειγμα μπαλέτο, σκάκι, τένις κ.λπ., κατόχους πανεπιστημιακών τίτλων και όχι κάποιους προπονητές-γυμναστές εγνωσμένης αξίας.

Ο νέος χάρτης στην ιδιωτική εκπαίδευση

Τι ισχύει για τις απολύσεις

Όσον αφορά στο θέμα των απολύσεων, το νέο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει τα εξής: Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται, συνάπτουν αρχικά σύμβαση ορισμένου χρόνου η οποία αρχίζει την ημέρα παροχής υπηρεσιών και λήγει την 31η Αυγούστου του δευτέρου έτους από την πρόσληψή τους. Κατά τη λήξη της διετίας, ο ιδιοκτήτης του σχολείου μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση. Σε διαφορετική περίπτωση μετατρέπεται αυτοδικαίως σε σύμβαση αορίστου χρόνου. Η σύμβαση αορίστου χρόνου είναι δυνατόν να καταγγελθεί μόνο για τους παρακάτω λόγους:

  • Εάν ο εργοδότης επικαλείται και αποδεικνύει επαρκώς αιτιολογημένη διαταραχή του εκπαιδευτικού κλίματος στο σχολείο λόγω αδυναμίας συνεργασίας εργοδότη – εκπαιδευτικού.
  • Κατάργηση σχολείων
  • Κατάργηση τάξεων και τμημάτων τάξεων. Στην περίπτωση αυτή, είναι επιτρεπτή η απόλυση αυτών που έχουν τη μικρότερη προϋπηρεσία και μηδενίζεται το ωράριό τους.
  • Συμπλήρωση του 70ού έτους της ηλικίας των εκπαιδευτικών

Επιπροσθέτως, οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί μπορούν να απολυθούν λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας, που διαπιστώνεται από την οικεία κατά τόπο πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή του Δημοσίου, με επιβολή της πειθαρχικής ποινής της απόλυσης από το αντίστοιχο πειθαρχικό συμβούλιο, αν υπάρξει ανεπάρκεια ως προς την εκτέλεση των καθηκόντων τους, η οποία διαπιστώνεται από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο και στηρίζεται σε δύο τουλάχιστον εκθέσεις.

Αξίζει να επισημανθεί ότι η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας προχώρησε σε μία νομοτεχνική βελτίωση, που αφορά στις καταγγελίες των συμβάσεων. Ειδικότερα, το σχέδιο νόμου προέβλεπε ότι εφεξής σε περιπτώσεις απολύσεων, το αρμόδιο κατά περίπτωση Υπηρεσιακό Συμβούλιο επιβεβαιώνει εάν η σύμβαση εργασίας καταγγέλθηκε νομίμως, διαπιστώνει εάν η καταγγελία είναι καταχρηστική ή μη και εισηγείται σχετικά με την απόλυση στον αρμόδιο Διευθυντή Εκπαίδευσης, ο οποίος έχει δέσμια αρμοδιότητα να εκδώσει διαπιστωτική πράξη, σύμφωνη με την εισήγηση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Το υπουργείο Παιδείας όμως, αποφάσισε να εντάξει στο νέο νομοθετικό πλαίσιο και τους εκπαιδευτικούς που απολύθηκαν το σχολικό έτος 2015-2016.

«Πόλεμος» εκπαιδευτικών – σχολαρχών

Συνεχίζεται με σκληρές επιθέσεις ο «πόλεμος» ανακοινώσεων μεταξύ των Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Σχολείων και της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών, με αφορμή το νέο νομοθετικό πλαίσιο με τους σχολάρχες να στρέφουν τα «βέλη» τους και προς τον υπουργό Παιδείας Νίκο Φίλη κατηγορώντας τον -μεταξύ άλλων- για συμπόρευση με την ΟΙΕΛΕ.

«Με την τροπολογία του ο κ. Φίλης έρχεται να υλοποιήσει τον καταστατικό σκοπό της ΟΙΕΛΕ που είναι “η κατάργηση της ιδιωτικής εκπαίδευσης” αλλά και την προεκλογική επαγγελία του ΣΥΡΙΖΑ πως “η ιδιωτική εκπαίδευση αποτελεί παθογένεια που πρέπει να εξαλειφθεί”», αναφέρει με ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Σχολείων.

Προσθέτει, μάλιστα, πως «γι’ αυτό ο κ. Φίλης, αφού δεν μπορεί να καταργήσει ευθέως τα ιδιωτικά σχολεία, επιχειρεί να τα κλείσει καθιστώντας τα διά της τροπολογίας του ”ίδια με τα δημόσια” και μεταφέροντας σε αυτά, διά νόμου, όλα τα προβλήματα και τις παθογένειες των δημοσίων σχολείων».
Αντιδράσεις

Προσθέτουν πως, αντί να βελτιώσει το επίπεδο των δημόσιων σχολείων, επιχειρεί να διαλύσει τα ιδιωτικά ώστε να μην υπάρχει μέτρο σύγκρισης, απαγορεύει να αξιολογούν τους εκπαιδευτικούς τους και να διατηρούν τους καλύτερους και ακόμη απαγορεύει στα ιδιωτικά σχολεία να προσφέρουν στους μαθητές τους φροντιστηριακές ώρες στα βασικά μαθήματα και στις ξένες γλώσσες.
Μάλιστα εκφράζουν φόβους ότι οι αλλαγές αυτές θα οδηγήσουν στην ανεργία 3.000 εργαζομένους.

Λίγη ώρα αργότερα, η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών (ΟΙΕΛΕ) κατηγόρησε μερίδα των σχολαρχών ότι τις τελευταίες ημέρες απέλυσαν δεκάδες εκπαιδευτικούς. «Χθες και σήμερα εκπαιδευτικοί με πολυετή υπηρεσία βρέθηκαν στον δρόμο. Αλλα πάλι σχολεία επέλεξαν τη μέθοδο των μαζικών εκκαθαρίσεων διώχνοντας μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών», αναφέρει μεταξύ άλλων.
Μάλιστα η Ομοσπονδία των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών υποστηρίζει ότι πολλές παρανομίες λαμβάνουν χώρα μέσα στα ιδιωτικά σχολεία.

Η ανακοίνωση της συνεχίζει να αναφέρει ποια ιδιωτικά είναι πρωταθλητές στην παρανομία και ποια σχολεία επέλεξαν τη μέθοδο των μαζικών εκκαθαρίσεων. Διαβάστε παρακάτω

Οι τελευταίες ημέρες με αποκορύφωμα τη σημερινή είναι ίσως οι πιο μαύρες ημέρες τα τελευταία χρόνια στην ιδιωτική εκπαίδευση. Δεκάδες συνάδελφοί μας πληροφορήθηκαν από τους ιδιοκτήτες των σχολείων στα οποία υπηρετούν ότι απολύονται. Χθες και σήμερα εκπαιδευτικοί με πολυετή υπηρεσία (σε κάποιες περιπτώσεις πάνω από 20 χρόνια όπως οι συνάδελφοί μας στο Κολλέγιο Αθηνών, στις Ουρσουλίνες, στα εκπαιδευτήρια Διαμαντόπουλου και αλλού) βρέθηκαν στον δρόμο. Άλλα πάλι σχολεία επέλεξαν τη μέθοδο των μαζικών εκκαθαρίσεων διώχνοντας μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών όπως το Κολλέγιο Αθηνών τα εκπαιδευτήρια της Μητρόπολης Πειραιά, η Ελληνογερμανική Αγωγή ΠΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ κ.λπ.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΣΤΑ …SECURITY!

Κάποιοι διατείνονται ότι είναι «πρωταθλητές της νομιμότητας». Η πρακτική του πογκρόμ εναντίον των εκπαιδευτικών αποδεικνύει ότι είναι πράγματι πρωταθλητές, στον τομέα των απολύσεων. Είναι ακόμη πρωταθλητές σε δεκάδες παρανομίες που λαμβάνουν χώρα μέσα στα ιδιωτικά σχολεία. Αδήλωτοι εργαζόμενοι, εκπαιδευτικοί χωρίς τυπικά προσόντα, σωρεία παραβιάσεων της εκπαιδευτικής νομοθεσίας, κτιριολογικές παραβάσεις. Και αν κάποιος αναρωτιέται γιατί δεν συλλαμβάνονται όλες αυτές οι παρανομίες, η απάντηση είναι απλή. Διότι οι σχολάρχες είναι πρωταθλητές και σε κάτι άλλο, στη χρήση των σεκιουριτάδων. Ναι, καλά ακούσατε! Οι περισσότεροι έλεγχοι που επιχειρήθηκαν να γίνουν από την πλευρά της πολιτείας, έχουν παρεμποδιστεί από μπάρες που δεν ανοίγουν, security που εμποδίζουν την είσοδο σε οποιοδήποτε ελεγκτή, θυρωρούς και γραμματείες που εσκεμμένα καθυστερούν τους ελεγκτές μέχρι να κρυφτούν οι παρανομίες.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ

Σε μία από τις ελάχιστες περιπτώσεις που ελεγκτές κατόρθωσαν να παρακάμψουν τον έλεγχο σε ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά σχολεία της χώρας, τα Εκπαιδευτήρια Κωστέα-Γείτονα, μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών βρέθηκε χωρίς διοριστήριο και ορισμένοι από αυτούς ακόμη και χωρίς πτυχίο! Αποκαλύφθηκε, επίσης, ότι είχαν τελεστεί πολλές άλλες παραβάσεις της νομοθεσίας. Δυστυχώς πολλά ιδιωτικά σχολεία θυμίζουν την παραβολή του Ιησού με τους Φαρισαίους. «Εσείς οι Φαρισαίοι μοιάζετε με τάφους ασβεστωμένους, οι οποίοι απέξω φαίνονται λαμπεροί, αλλά από μέσα είναι γεμάτοι ακαθαρσίες».

Ζούμε, λοιπόν, πράγματι μια μαύρη ημέρα για την ιδιωτική εκπαίδευση, με απολύσεις ανθρώπων που βλέπουν τη ζωή να χάνεται μέσα από τα χέρια τους. Ελπίζουμε από αύριο, μετά την επαναφορά της συνταγματικής νομιμότητας στην εκπαίδευση, να ξημερώσει μια διαφορετική ημέρα, με ελπίδα και δημιουργικότητα για χιλιάδες μαθητές και εκπαιδευτικούς, μέσα σε ένα αρμονικό εκπαιδευτικό κλίμα. Όπως δηλαδή αρμόζει σε ένα σχολείο που παρέχει δημόσιο και κοινωνικό αγαθό.

Πηγή: Alfavita