Τέσσερα κρουαζιερόπλοια κόβουν… βόλτες

Ερώτημα:

Τέσσερα πλοία το Α,Β,Γ και Δ ξεκινούν την ίδια μέρα από το λιμάνι για κρουαζιέρες.

Του Α είναι τριήμερες, του Β πενθήμερες, του Γ εξαήμερες και του Δ δεκαήμερες.


(α)Σε πόσες μέρες τα τρία πλοία θα ξανασυναντηθούν για πρώτη φορά στο Λιμάνι και

(β)Πόσες κρουαζιέρες θα κάνει στο διάστημα αυτό το καθένα τους.

Προτεινόμενη λύση:

(α)Το Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο (ΕΚΠ) του 3, 5, 6, 10 είναι το 30. Άρα σε 30 μέρες θα ξανασυναντηθούν.

(β)

  • Το πλοίο Α θα κάνει 30/3=10 κρουαζιέρες
  • Το πλοίο Β θα κάνει 30/5=6 κρουαζιέρες
  • Το πλοίο Γ θα κάνει 30/6=5 κρουαζιέρες
  • Το πλοίο Δ θα κάνει 30/10=3 κρουαζιέρες

Ευχαριστούμε τη φίλη του Θέματα4ALL Ελισάβετ για την προτεινόμενη λύση!

%d