Τα γυρίζει τώρα το Υπουργείο για το ΦΠΑ!

Σε διευκρινίσεις αναφορικά με την οδηγία του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία θα θεωρείται φορολογητέα συναλλαγή για σκοπούς ΦΠΑ, η διδασκαλία στα Ολοήμερα Σχολεία, στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, στα Επιμορφωτικά Κέντρα, στα Μουσικά και Αθλητικά Σχολεία, στα βραδινά τμήματα των Τεχνικών Σχολών, στο πρόγραμμα σχολικής και κοινωνικής ένταξης και γενικότερα, όπου αλλού εργοδοτούνται εκπαιδευτικοί με το καθεστώς της αγοράς υπηρεσιών, προχώρησε το μεσημέρι το Υπουργείο Παιδείας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ):


  • Οι εκπαιδευτές που παρέχουν υπηρεσίες στο ΥΠΠ για τα πιο πάνω προγράμματα, και ο κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει τις €15.600, δεν είναι υποχρεωμένοι να επιβάλλουν ΦΠΑ στο ΥΠΠ για τις υπηρεσίες τους.
  • Οι εκπαιδευτές που παρέχουν υπηρεσίες στο ΥΠΠ για τα πιο πάνω προγράμματα, και ο κύκλος εργασιών τους υπερβαίνει τις €15.600, είναι υποχρεωμένοι να επιβάλλουν τον ΦΠΑ στο ΥΠΠ μέσω των τιμολογίων που εκδίδουν. Το ΥΠΠ καταβάλλει στη συνέχεια τον ΦΠΑ στους εκπαιδευτές, τον οποίο έχουν υποχρέωση να καταβάλουν οι ίδιοι στο Τμήμα Φορολογίας.

«Επομένως», καταλήγει η ανακοίνωση του Υπουργείου, «καθίσταται σαφές ότι οι εκπαιδευτές που παρέχουν υπηρεσίες στο ΥΠΠ για τα πιο πάνω προγράμματα (είτε ο κύκλος εργασιών τους υπερβαίνει τις €15.600 είτε δεν υπερβαίνει τις €15.600) δεν έχουν καμία επιπρόσθετη φορολόγηση».

Πηγή: Φιλελεύθερος

Αρέσει σε %d bloggers: