Τα στοιχεία της πρότασης ΥΠΠ για αξιολόγηση εκπαιδευτικών

Έχει δοθεί στη δημοσιότητα η νέα πρόταση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αλλά και του εκπαιδευτικού έργου.

Ανάμεσα στα βασικά χαρακτηριστικά του νέου συστήματος αξιολόγησης, περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα:


  • Η αξιολόγηση θα είναι πολυδιάστατη, αφού θα λαμβάνονται υπόψη ποικίλες διαστάσεις που αφορούν τον αξιολογούμενο και το έργο του.
  • Εφαρμόζονται σαφή και μετρήσιμα κριτήρια αξιολόγησης με την ανάπτυξη και χρήση έγκυρων και επιστημονικά θεμελιωμένων εργαλείων αξιολόγησης, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία, η εγκυρότητα, η αντικειμενικότητα και η δικαιοσύνη.
  • Η αξιολόγηση θα είναι συμμετοχική, αφού θα γίνεται από τρεις αξιολογητές ενώ και ο ίδιος ο αξιολογούμενος θα συμμετέχει στην όλη διαδικασία, μέσω της Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης. Ο αξιολογικός ρόλος του διευθυντή της σχολικής μονάδας ενισχύεται και αποκτά σημαντική βαρύτητα.
  • Υιοθετείται η αρχή «όποιος αξιολογεί αξιολογείται».
  • Τα διευθυντικά στελέχη της εκπαίδευσης θα πρέπει να περάσουν με επιτυχία ειδικό πρόγραμμα κατάρτισης των διευθυντικών/ηγετικών στελεχών που θα προσφέρειη  Δημόσια Σχολή Εκπαιδευτικής Ηγεσίας.
  • Υιοθετείται ξεκάθαρη διαδικασία αντιμετώπισης των περιπτώσεων υπηρεσιακής ανεπάρκειας ή ακαταλληλότητας.
  • Περιλαμβάνονται συγκεκριμένες διαδικασίες επαγγελματικής στήριξης και βελτίωσης των εκπαιδευτικών.

Παράλληλα, στο Νέο Σχέδιο Αξιολόγησης (ΝΣΑ) προτείνονται διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου στις σχολικές μονάδες, οι οποίες, προς το παρόν, θα διεξάγονται σε πιλοτική βάση, στο πλαίσιο παιδαγωγικής αυτονόμησης των σχολικών μονάδων.

Η πρόταση έχει ήδη αποσταλεί στις εκπαιδευτικές οργανώσεις, οι οποίες έχουν κληθεί σε τρεις συναντήσεις εντός Ιανουαρίου για συζήτησή της. Επίσης, έχει αποσταλεί στα μέλη του Συμβουλίου Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, τα οποία κλήθηκαν, στο πλαίσιο διεξαγωγής δομημένου διαλόγου, να καταθέσουν τις απόψεις τους μέχρι τέλος Ιανουαρίου 2017. Στις 13 Φεβρουαρίου 2017, θα πραγματοποιηθεί συνεδρία του Συμβουλίου Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, στο οποίο θα παρουσιαστεί η Πρόταση και θα κατατεθούν οι απόψεις και προτάσεις όλων των μελών, με στόχο τη διεξαγωγή παραγωγικής και εποικοδομητικής συζήτησης, ώστε στη συνέχεια να διαμορφωθεί το τελικό Σχέδιο.

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θεωρεί ότι, μέσα από τον διάλογο, με καλή θέληση, συναίνεση και σύνθεση των απόψεων όλων των εμπλεκόμενων φορέων, μπορεί να διαμορφωθεί και να εφαρμοστεί το τελικό σχέδιο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου, το οποίο θα συμπληρώσει τις υπόλοιπες μεταρρυθμίσεις που υλοποιούνται από το Υπουργείο αυτή την περίοδο προς όφελος των μαθητών μας και ευρύτερα της κοινωνίας.

Δείτε το νέο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών