Τα σχολεία παίρνουν το πράσινο φως για να αρχίσουν εκδρομές και επισκέψεις

Με νέα εγκύκλιο επανήλθε το υπουργείο Παιδείας, αυτή τη φορά για το θέμα των λεωφορείων όσον αφορά στις επισκέψεις και εκδρομές δημοτικών σχολείων. Κι αυτό διότι, η προηγούμενη εγκύκλιος φόρτωνε τις διευθύνσεις των σχολείων με ευθύνες και αρμοδιότητες οι οποίες δεν τους αναλογούσαν.

Αποτέλεσμα ήταν η ΠΟΕΔ να αντιδράσει έντονα και να δώσει οδηγίες στους δασκάλους και στους διευθυντές όπως αποφεύγουν επισκέψεις και εκδρομές μέχρι να διευθετηθούν τα ζητήματα που εκκρεμούσαν.


Με τη νέα εγκύκλιο διαφοροποιείται η διαδικασία επιλογής αλλά και ελέγχου των λεωφορείων από τις ίδιες τις σχολικές μονάδες, ενώ οι εταιρείες λεωφορείων καλούνται να αποστέλλουν υπεύθυνες δηλώσεις και βεβαιώσεις για την καταλληλότητα των λεωφορείων τους καθώς και των οδηγών τους. Υπενθυμίζεται ότι στην πρόσφατη εγκύκλιο του υπουργείου, στην οποία οι Διευθύνσεις καλούνταν να ελέγξουν πιστοποιητικά των λεωφορείων αλλά και άδειες οδηγών και άλλα πιστοποιητικά τους, για τα οποία δεν είχαν αρμοδιότητα, ήταν έντονη η αντίδραση της ΠΟΕΔ.

Η Οργάνωση των δασκάλων προέβη σε παρεμβάσεις στο υπουργείο, ώστε να ρυθμιστούν τα ζητήματα αυτά και να απλοποιηθούν οι διαδικασίες, χωρίς όμως να τίθεται θέμα εκπτώσεων στην ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

Με αυτό τον τρόπο, επιλύεται το πρόβλημα που δημιουργήθηκε από την αρχή της νέας σχολικής χρονιάς κι έτσι τα σχολεία παίρνουν το πράσινο φως για να αρχίσουν εκδρομές και επισκέψεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αγκάθι στο όλο ζήτημα εξακολουθεί να παραμένει το θέμα με τα παιδιά κάτω των έξι ετών και τα παιδικά τους καθίσματα με τις ζώνες πρόσδεσής τους, καθώς το θέμα δεν έχει ακόμα ρυθμιστεί από τη Βουλή.

Πηγή: Φιλελεύθερος