Την Τρίτη οι αιτήσεις για τις Κυβερνητικές Εξετάσεις – ΟΔΗΓΙΕΣ

Παγκύπριες Εξετάσεις

Η Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ενημερώνει το κοινό ότι την Τρίτη, 2 Οκτωβρίου 2018, ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στις πιο πάνω Γραπτές Εξετάσεις για Πρόσληψη στο Δημόσιο.

Δικαίωμα συμμετοχής στις πιο πάνω Γραπτές Εξετάσεις έχουν όσοι θεωρούν ότι ικανοποιούν τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις για διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία.


Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής από την Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018 και η ώρα 14:00 μέχρι και την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018 και η ώρα 14:00. Τελευταία ημέρα πληρωμής έχει οριστεί η Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 14:00.

Επισημαίνεται ότι όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους για συμμετοχή στις Εξετάσεις για Πρόσληψη στο Δημόσιο εντός των πιο πάνω καθορισμένων ημερομηνιών διότι δεν θα είναι δυνατό να δοθεί παράταση, εξαιτίας των μετέπειτα απαραίτητων διαδικασιών για την οργάνωση των Εξετάσεων.

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακαθήσουν στις Γραπτές Εξετάσεις μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στον επίσημο ιστότοπο των Εξετάσεων για Πρόσληψη στο Δημόσιο http://epd.moec.gov.cy, καταβάλλοντας το καθορισμένο τέλος συμμετοχής που ορίστηκε από την Ειδική Επιτροπή στα πενήντα (€50) ευρώ ανά εξέταση. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να πληρώσει τα τέλη για συμμετοχή στην εξέταση μέσω της JCC Smart ή σε οποιοδήποτε υποκατάστημα των εμπορικών τραπεζών της Κύπρου χρησιμοποιώντας τα στοιχεία πληρωμής (κωδικός πληρωμής JCC18…) που θα αναγράφονται στην αίτηση του. Για να θεωρείται έγκυρη η αίτηση θα πρέπει ο αιτητής να πληρώσει το τέλος της εξέτασης εμπρόθεσμα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορεί κάποιος να υποβάλει αίτηση συμμετοχής στις Γραπτές Εξετάσεις για Πρόσληψη στο Δημόσιο είναι να διαθέτει προσωπική ενεργή ηλεκτρονική διεύθυνση (email). Τονίζεται ότι από την ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση δεν θα είναι δυνατό να υποβληθεί ταυτόχρονα αίτηση από άλλον υποψήφιο.

Οι υποψήφιοι προτρέπονται πριν την υποβολή αίτησης να διαβάσουν προσεκτικά το συνοδευτικό έγγραφο «Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων» . Οι υποψήφιοι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της υποβολής αίτησης θα λάβουν επιβεβαιωτικό μήνυμα υποβολής αίτησης στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (email), την οποία αίτηση θα πρέπει να εκτυπώσουν. Σε μεταγενέστερο στάδιο, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (email)  για όλες τις πληροφορίες της εξέτασης (π.χ.  Δελτίο Υποψηφίου, Εξεταστικό Κέντρο, Οδηγίες Εξέτασης κ.ά.)

Τονίζεται ότι η υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος δεν υποστηρίζεται από κινητές συσκευές (κινητό τηλέφωνο ή tablet).

Μπορείτε να υποβάλετε δήλωση ενδιαφέροντος μόνο μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Οι υποψήφιοι καλούνται να επισκέπτονται τον ιστότοπο http://epd.moec.gov.cy σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να λαμβάνουν την πιο πρόσφατη ενημέρωση.