Τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου ανοίγουν τα Δημοτικά

Αναφορικά με την έναρξη των εργασιών στα σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης τη σχολική χρονιά 2016-2017, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει τα ακόλουθα:

  1. Οι δάσκαλοι, οι νηπιαγωγοί και οι ειδικοί εκπαιδευτικοί θα παρουσιαστούν στα σχολεία, για ανάληψη καθηκόντων, τη Δευτέρα 05.09.2016.
  2. Κατά την περίοδο από τις 05.09.2016 μέχρι και τις 09.09.2016, θα ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες που είναι απαραίτητες, ώστε να αρχίσει απρόσκοπτα η λειτουργία των σχολείων τη Δευτέρα 12.09.2016, περιλαμβανομένων ενεργειών όπως είναι η κατανομή μαθητών σε τμήματα, η ανάληψη τμημάτων από εκπαιδευτικούς, ο καταρτισμός ωρολογίου προγράμματος, η ανάληψη υπευθυνοτήτων και αρμοδιοτήτων από το προσωπικό, η ετοιμασία αιθουσών, η διανομή βιβλίων στα τμήματα, ο έλεγχος υλικών και περιουσίας, ο έλεγχος των σχολικών χώρων και η επισήμανση/εξάλειψη τυχόν εστιών κινδύνου για αποφυγή ατυχημάτων κ.λπ.
  3. Με βάση τους περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Τροποποιητικούς Κανονισμούς του 2012 (Κ.Δ.Π. 253/2012), καθιερώθηκε από τη σχολική χρονιά 2012- 2013 το «Διήμερο Εκπαιδευτικού» στη Δημοτική Εκπαίδευση, με σκοπό την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε προγράμματα που διοργανώνονται είτε από το Υπουργείο είτε από τις σχολικές μονάδες. Για τα επιμορφωτικά σεμινάρια που θα παρακολουθήσει κάθε εκπαιδευτικός την πρώτη ημέρα του «Διημέρου Εκπαιδευτικού», την περίοδο 6-8 Σεπτεμβρίου 2016, και την ενδοσχολική επιμόρφωση που θα ακολουθήσει, έχει αναρτηθεί σχετική εγκύκλιος με αρ. φακ. 1.02.7.2.1 ημερ. 10.06.2016 (αρ. εγκυκλίου στο διαδίκτυο ypp4284).
  4. Οι μαθητές των Δημοτικών και των Ειδικών Σχολείων θα παρουσιαστούν στα σχολεία τους τη Δευτέρα 12.09.2016, για να κατανεμηθούν σε τάξεις/τμήματα ή ομάδες, αντίστοιχα, να πάρουν τα βιβλία τους και να αρχίσουν κανονικά τα μαθήματά τους. Θα παραμείνουν στο σχολείο μέχρι τη 1:05 μ.μ.
  5. Όλατα παιδιά προδημοτικής ηλικίας 4\frac{8}{12} – 5\frac{8}{12} χρόνων, καθώς και τα παιδιά κάτω των 4\frac{8}{12} χρόνων που φοιτούσαν και την προηγούμενη χρονιά σε Νηπιαγωγείο, θα αρχίσουν κανονικά τη φοίτησή τους τη Δευτέρα 12.09.2016. Το πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου για τα παιδιά αυτά θα λειτουργήσει μέχρι τη 1:05 μ.μ.

Τα παιδιά ηλικίας 3-4\frac{8}{12} χρόνων που δεν φοιτούσαν σε Νηπιαγωγείο την προηγούμενη σχολική χρονιά θα αρχίσουν να φοιτούν σταδιακά, σύμφωνα με το πρόγραμμα φοίτησης του κάθε Νηπιαγωγείου. Τα συγκεκριμένα παιδιά θα φοιτήσουν με βάση ατομικό κλιμακωτό ωράριο, με σταδιακή, δηλαδή, καθημερινή αύξηση του χρόνου παραμονής τους, μέχρι την πλήρη προσαρμογή τους. Το πρόγραμμα, όμως, θα λειτουργήσει κανονικά για όλα τα παιδιά, από τις 7:45 π.μ. μέχρι τη 1:05 μ.μ., το αργότερο μέχρι τις 16.09.2016, ημερομηνία κατά την οποία θα ολοκληρωθεί η προσέλευση όλων των παιδιών.