Τι αλλάζει στα δημοτικά – Όλες οι οδηγίες

Οι ώρες των Αγγλικών αυξάνονται, όχι όμως η διδακτέα ύλη. Νέο υλικό εντάσσεται στο μάθημα της Ιστορίας, ενώ το πρόγραμμα σπουδών των Φυσικών Επιστημών αναδομείται με βάση συγκεκριμένους δείκτες επιτυχίας. Στα Μαθηματικά, οι ώρες αυξάνονται και το μάθημα εμπλουτίζεται, όσο για τα Θρησκευτικά, πρωταρχικός στόχος είναι η στήριξη των παιδιών γύρω από την ορθόδοξη χριστιανική πίστη.

Τις σχετικές οδηγίες δίνει η διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης προς τα σχολεία, για σκοπούς καθοδήγησης των δασκάλων, αλλά και για ν’ απαντήσει σε ερωτήματα που έχουν προκύψει εξαιτίας των αλλαγών που καλούνται να υλοποιήσουν οι τελευταίοι.


Την εγκύκλιο υπογράφει ο διευθυντής Δημοτικής, Ελπιδοφόρος Νεοκλέους, ο οποίος τονίζει πόσο σημαντική είναι η εφαρμογή των οδηγιών, «ενόψει της αναδόμησης που έχει πραγματοποιηθεί στα αναλυτικά προγράμματα και των αλλαγών που έχουν εισαχθεί στα ωρολόγια προγράμματα» των δημοτικών σχολείων κατά τη φετινή σχολική χρονιά.

Η πολυσέλιδη επιστολή του υπουργείου περιέχει πληροφορίες για τη διδασκαλία έντεκα γνωστικών αντικειμένων του αναλυτικού της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Απουσιάζουν οδηγίες για τη Γλώσσα, καθώς το υπουργείο ετοιμάζει ξεχωριστή ειδική εγκύκλιο για το συγκεκριμένο μάθημα.

Αγγλικά: Το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα προβλέπει αυξημένες ώρες διδασκαλίας για το μάθημα των Αγγλικών στην Α’ και Β’ τάξη. Παράλληλα, φέτος, θα ολοκληρωθεί η εφαρμογή του αναλυτικού προγράμματος του μαθήματος, καθώς θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στη Στ’ τάξη. Σύμφωνα με το υπουργείο, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων του προγράμματος, ώστε να πραγματοποιηθεί ομαλά η μετάβαση των μαθητών από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο. Σχετικά με την αύξηση των ωρών στην Α’ και Β’ τάξη, υπογραμμίζει πως δεν αλλάζει τη φιλοσοφία εφαρμογής του μαθήματος σε αυτές τις μικρές ηλικίες, ούτε αυξάνει τη διδακτέα ύλη. Τα παιδιά θα συνεχίσουν να μαθαίνουν τη ξένη γλώσσα μέσα από την παιγνιώδη προσέγγιση και παράλληλα θα επωφεληθούν από την αύξηση του χρόνου διδασκαλίας της. Όσο για τη Στ’ τάξη, φέτος είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται νέο εκπαιδευτικό υλικό. Το πρώτο μέρος του βιβλίου έχει ήδη σταλεί στα σχολεία, ενώ το δεύτερο αναμένεται να φτάσει μετά τα Χριστούγεννα.

Αγωγή Ζωής: Είναι μέρος του ωρολογίου προγράμματος και αποτελείται από τα προγράμματα σπουδών της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Αγωγής Υγείας. Τα θέματα αυτά, εισάγονται στο ωρολόγιο με δύο περιόδους για τις τάξεις Α’-Δ’, ενώ στις τάξεις Ε’-Στ’ αποτελούν ξεχωριστά αντικείμενα με μία περίοδο για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και 80 λεπτά κάθε δύο βδομάδες για την Αγωγή Υγείας-Οικιακή Οικονομία.

Γεωγραφία: Για το συγκεκριμένο μάθημα, κατά τη φετινή χρονιά θα τηρηθούν οι ίδιες γενικές οδηγίες που δόθηκαν πέρσι. Διαφοροποίηση υπάρχει μόνο στο εκπαιδευτικό υλικό της Γ τάξης.

Εικαστική Αγωγή: Για το μάθημα των Εικαστικών Τεχνών, τα σχολεία καλούνται να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς για τα διάφορα μέσα και υλικά που έχουν στη διάθεσή τους και παράλληλα να τους προτρέψουν να συνεχίσουν τις εικαστικές παρεμβάσεις σε σχολικά κτήρια.

Ιστορία: Εφέτος θα χρησιμοποιηθεί νέο υλικό στη Γ’ τάξη, ενώ στη Δ’ Δημοτικού θα χρησιμοποιούν τα ίδια βιβλία με την περσινή χρονιά. Αντίστοιχα, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να χρησιμοποιήσουν τα βιβλία Ιστορίας που έχουν αποσταλεί στα σχολεία για την Ε’ και Στ’ τάξη.

Μαθηματικά: Σύμφωνα με το νέο ωρολόγιο, ενισχύεται ο διδακτικός χρόνος των Μαθηματικών κατά δύο περιόδους στις τάξεις Α’-Δ’ και κατά μία περίοδο στις τάξεις Ε’-Στ’. Σχετικό υλικό έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

Ειδικότερα, στα βιβλία της Α’ τάξης δεν υπάρχει αλλαγή. Τα βιβλία της Β’ τάξης αναθεωρήθηκαν σύμφωνα με τις εισηγήσεις των εκπαιδευτικών. Της Γ’ και της Δ’ τάξης περιλαμβάνουν μικροδιορθώσεις. Για την Ε’ τάξη ετοιμάστηκαν τα βιβλία μαθητή, εκπαιδευτικού και οργάνωσης της ύλης, οι δε μαθητές της Στ’ τάξης χρησιμοποιούν τα ίδια βιβλία με πέρσι.

Μουσική Αγωγή: Το Υπουργείο υπογραμμίζει πως εν λόγω μάθημα αφορά όλα τα παιδιά και παρέχει σε αυτά τη δυνατότητα ενεργητικής εμπλοκής σε μουσικές δραστηριότητες.

Σχεδιασμός και Τεχνολογία: Το μάθημα στο ωρολόγιο πρόγραμμα διδάσκεται ως συνεχόμενο 80λεπτο εργαστηριακό μάθημα για τις τάξεις Ε’ και Στ’ ανά δεκαπενθήμερο. Το μάθημα Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία για τις τάξεις Α’-Δ’ στηρίζεται στο πρόγραμμα σπουδών των Φυσικών Επιστημών και πρέπει να ενισχύεται με εμβόλιμες δραστηριότητες από το αναλυτικό πρόγραμμα του Σχεδιασμού και Τεχνολογίας, το οποίο ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο.

Φυσικές Επιστήμες: Το πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος, το οποίο θα εφαρμοστεί κατά τη φετινή χρονιά στα γνωστικά αντικείμενα Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία (τάξεις Α’-Δ’) και Φυσικές Επιστήμες (τάξεις Ε’-Στ’) έχει αναδομηθεί με βάση συγκεκριμένους δείκτες επιτυχίας και επάρκειας.

Τι διδάσκεται στα Θρησκευτικά

Πρώτιστος στόχος του μαθήματος των Θρησκευτικών, όπως τονίζεται στην εγκύκλιο, είναι η στήριξη των παιδιών γύρω από την ορθόδοξη χριστιανική πίστη, μέσα από τη γνωριμία τους με την αντίληψη της Ορθόδοξης Εκκλησίας για τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό και κατ’ επέκταση, με τον εαυτό του, τον συνάνθρωπό του και τη φύση, αλλά και το γενικότερο φαινόμενο της θρησκείας. Προστίθεται, επίσης, ότι σημαντικότερη παιδαγωγική αρχή του μαθήματος είναι η εξοικείωση των παιδιών με τον σωτηριολογικό λόγο του Χριστού και της Εκκλησίας και η κατανόηση ότι αυτός νοηματοδοτεί τη ζωή των ανθρώπων σε κάθε εποχή. Γι’ αυτό, κάθε θεολογικό κείμενο πλαισιώνεται και από ένα παιδοκεντρικό, το οποίο μεταφέρει το θεολογικό μήνυμα στο επίπεδο της καθημερινότητας των παιδιών. Αυτό βοηθά στην κατανόηση του νοήματος, κάνει πιο ενδιαφέρον το μάθημα και βοηθά τα παιδιά ν’ αντιληφθούν ότι τα Θρησκευτικά συνδέονται ουσιαστικά με τη ζωή τους. Επιπρόσθετα, το Υπουργείο υπογραμμίζει πως μέσω του μαθήματος προάγονται ως βασικές αρχές ο σεβασμός προς τη διαφορετικότητα, η οικουμενικότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας και η προσφορά της στη δημιουργία ενός αξιοζήλευτου πολιτισμού.

Φυσική Αγωγή: Όχι ελεύθερο παιχνίδι

Η βασική επιδίωξη του μαθήματος εστιάζεται στην ίση παροχή ευκαιριών στα παιδιά για ν’ αναπτύξουν, να εφαρμόσουν και να βελτιώσουν κινητικές δεξιότητες σε ποικίλες αθλητικές δραστηριότητες και παράλληλα να διαμορφώσουν μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Το Υπουργείο τονίζει ότι το μάθημα πρέπει να διδάσκεται και τις πρώτες πρωινές ώρες και όπου είναι δυνατό, ν’ αποφεύγεται η διδασκαλία του κατά τις τελευταίες περιόδους, λόγω καιρικών συνθηκών. Σημειώνει, επίσης, ότι στην Ε’ και Στ’ τάξη οι ώρες διδασκαλίας αυξήθηκαν από δύο σε τρεις και ότι σε καμιά περίπτωση η τρίτη περίοδος δεν νοείται ως ελεύθερο παιχνίδι.

Πηγή: Φιλελεύθερος/Χριστίνα Κυριακίδου

Αρέσει σε %d bloggers: