Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις Παγκύπριες Εξετάσεις

Οι Παγκύπριες ξεκινούν την Τρίτη 17 Μαΐου, με το μάθημα των Νέων Ελληνικών και ολοκληρώνονται στις 10 Ιουνίου.

Εκτιμάται ότι το Υπουργείο θα ανακοινώσει τους γενικούς βαθμούς πρόσβασης καθώς και την πρώτη κατανομή θέσεων στα κυπριακά ΑΑΕΙ, περί τα τέλη Ιουνίου.


Εντός Ιουλίου οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για την Ελλάδα και τέλη Αυγούστου αναμένεται να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα για τα ελληνικά ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Με βάση τους κανονισμούς που διέπουν τις Παγκύπριες Εξετάσεις, οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να προσέρχονται στην αίθουσα εξετάσεων τουλάχιστον 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης.

Ο νόμος επιτρέπει την, κατ’ εξαίρεση, είσοδο ύστερα από απόφαση του προέδρου της επιτροπής του εξεταστικού κέντρου, σε υποψήφιο που καθυστερήσει να προσέλθει στην αίθουσα εξέτασης, όχι όμως μετά την παρέλευση 20 λεπτών από τη διανομή των εξεταστικών δοκιμίων.

Διευκρινίζεται, επίσης, ότι η υποχρέωση παρουσίας των εξεταζομένων στην αίθουσα, 15 λεπτά πριν από την έναρξη της εξέτασης, ισχύει τόσο για τα μαθήματα πρόσβασης όσο και για τα μαθήματα που είναι μόνο για απόλυση.

Τέλος, οι εξεταζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να παραμείνουν στην αίθουσα τουλάχιστον για 30 λεπτά από την έναρξη της εξέτασης, έστω και αν έχουν τελειώσει νωρίτερα.

Εξάλλου, το Υπουργείο συμβουλεύει τους υποψηφίους, κατά την ημέρα της εξέτασης να μην παρασυρθούν από ψίθυρους, φλυαρίες ή πανικοβλημένους συμμαθητές, που υποστηρίζουν ότι τα θέματα είναι πολύ δύσκολα. Απεναντίας, να μπουν με σιγουριά στην αίθουσα των εξετάσεων και αφού παραλάβουν το γραπτό, να μην αρχίσουν να γράφουν αμέσως τις απαντήσεις. Πρώτα να το διαβάσουν ολόκληρο προσεκτικά, να αρχίσουν να απαντούν τις πολύ γνωστές ερωτήσεις και να αφήσουν τελευταίες τις πολύ δύσκολες. Υπενθυμίζει ακόμα, ότι θα πρέπει να προσέχουν την ορθογραφία και την όλη εμφάνιση του γραπτού.

Πηγή: Φιλελεύθερος

Αρέσει σε %d bloggers: