Τον Νοέμβριο οι πρώτες εξετάσεις των Διορισίμων

Κανονικά και με βάση τον προγραμματισμό και τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί προχωρούν οι διαδικασίες και τα βήματα για τη διεξαγωγή των πρώτων γραπτών εξετάσεων, στο πλαίσιο του νέου συστήματος διορισμών στην εκπαίδευση.

Για τα όσα έγιναν και προγραμματίζεται να γίνουν ενημέρωσε χθες τους ενδιαφερόμενους το Υπ. Παιδείας, ανακοινώνοντας ταυτόχρονα τις ανάγκες, σε μόνιμους και έκτακτους εκπαιδευτικούς, μέσα στην επόμενη διετία. Αξίζει να σημειωθεί ότι στοιχεία για τις ανάγκες που θα προκύψουν είχαν ζητηθεί τόσο από τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, όσο και από βουλευτές κατά τη συζήτηση του νέου συστήματος διορισμών στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, πριν αυτό οδηγηθεί στην ολομέλεια για ψήφιση.


Εκτιμήσεις αναγκών

Σύμφωνα με το Υπ. Παιδείας -και με βάση τη νομοθεσία που έχει ψηφιστεί- οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν σε εκείνες τις ειδικότητες στις οποίες οι εκτιμώμενες προβλέψεις για διορισμούς μέσα στη διετία 2018-2020 είναι περισσότερες από έξι. «Από τις προβλέψεις αυτές έχουν αφαιρεθεί οι περιπτώσεις των εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα καταστούν υπάλληλοι αορίστου χρόνου, ορισμένοι από τους οποίους αναμένεται ότι θα εξασφαλίσουν μόνιμο διορισμό μέσα στην επόμενη διετία», σημείωσε το Υπ. Παιδείας. Ετοίμασε επίσης τρεις σχετικούς πίνακες με τις ανάγκες, σε μόνιμους και έκτακτους εκπαιδευτικούς, διευκρινίζοντας ότι οι αριθμοί «αποτελούν προκαταρκτικές εκτιμήσεις και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν δεσμευτικοί, αφού οι τελικές ανάγκες κάθε σχολικής χρονιάς εξαρτώνται από μια σειρά δεδομένων και παραμέτρων που δεν μπορούν να καθοριστούν επακριβώς σε αυτό το στάδιο».

Επεσήμανε ακόμα ότι οι έκτακτοι διορισμοί αφορούν ετήσιες συμβάσεις, οι οποίες ανανεώνονται κάθε χρόνο και αναμένεται ότι ένας αριθμός συμβάσεων της σχολικής χρονιάς 2018-2019 θα δοθεί στα ίδια άτομα και κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020. «Νοείται ότι σε όσες ειδικότητες δεν παρουσιάζονται στους πίνακες, οι διαθέσιμες θέσεις για τη διετία 2018-2020 προβλέπεται να είναι κάτω από έξι και, ως εκ τούτου, με απόφαση της αρμόδιας αρχής δεν θα διεξαχθούν εξετάσεις, στη βάση των προνοιών της σχετικής νομοθεσίας. Όσοι διορισμοί προκύψουν σε αυτές τις ειδικότητες, κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, θα γίνουν αποκλειστικά από τον πίνακα διοριστέων», πρόσθεσε το Υπ. Παιδείας.

Εγγραφή και αιτήσεις

Σε ό,τι αφορά τις γραπτές εξετάσεις, οι οποίες αναμένεται να διεξαχθούν κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου 2017, το Υπ. Παιδείας εξήγησε ότι όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να προβούν στις ακόλουθες δύο ενέργειες για να μπορούν να παρακαθίσουν σε αυτές:

  1. Υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ΕΕΥ, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017 το αργότερο. Δεν θα γίνουν δεκτές αιτήσεις πέραν αυτής της ημερομηνίας.
  2. Υποβολή αίτησης για συμμετοχή στις εξετάσεις στην Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπ. Παιδείας και καταβολή των απαιτούμενων τελών.

Το ύψος των τελών που θα καθοριστεί από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας και οι ακριβείς ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων στην Υπηρεσία Εξετάσεων υπολογίζεται να καθοριστούν μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου 2017.

Σύμφωνα με το Υπ. Παιδείας, η Υπηρεσία Εξετάσεων, μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες υπoβολής όλων των αιτήσεων και λάβει γνώση του τελικού αριθμού συμμετεχόντων, θα προχωρήσει στον τελικό καθορισμό του προγράμματος διεξαγωγής των εξετάσεων, στον καθορισμό των εξεταστικών κέντρων και στην αποστολή των δελτίων υποψηφίων.

Το Υπ. Παιδείας επεσήμανε, τέλος, ότι η Υπηρεσία Εξετάσεων θα παρέχει συνεχή πληροφόρηση στους ενδιαφερόμενους, τόσο μέσω των ΜΜΕ όσο και μέσω της ειδικής ιστοσελίδας που έχει δημιουργηθεί για τις εξετάσεις διορισίμων (diorisimoi.moec.gov.cy/index.php/el/), την οποία οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι προτρέπονται να παρακολουθούν σε τακτική βάση. Περισσότερες λεπτομέρειες για τα οργανωτικά θέματα των εξετάσεων, καθώς και για τον αριθμό της τηλεφωνικής γραμμής ενημέρωσης που θα λειτουργήσει για τον σκοπό αυτό θα ανακοινωθούν σύντομα.

Μέχρι τις 30/6 εγγραφή στους πίνακες

Με ανακοίνωσή της και η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ) ενημέρωσε χθες τους ενδιαφερόμενους ότι η τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης ή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Γραφείο της Επιτροπής για εγγραφή στους πρώτους πίνακες διορισίμων 2018, θα είναι η 30η Ιουνίου 2017.

Για τα επόμενα έτη, σημείωσε η ΕΕΥ, τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης ή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο γραφείο της επιτροπής για εγγραφή στους πίνακες διορισίμων θα είναι η 31η Αυγούστου. «Οι πιο πάνω προθεσμίες ισχύουν και για την υποβολή αίτησης/εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στους πίνακες διορισίμων ατόμων με αναπηρίες», επεσήμανε. Καταλήγοντας, η ΕΕΥ προέτρεψε τους ενδιαφερόμενους να επισκέπτονται συχνά την επίσημη ιστοσελίδα της ΕΕΥ (http://www.eey.gov.cy), για να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στη νομοθεσία.

Αρέσει σε %d bloggers: