Τοποθετήσεις – Μετακινήσεις εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης

Σε συνέχεια των ανακοινώσεων της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ημερομηνίας:

α) 27 Ιουλίου 2018, με θέμα «Διορισμοί με Σύμβαση, Μετατροπή Συμβάσεων σε Αορίστου Διαρκείας και Επανατοποθέτηση Εκπαιδευτικών Αορίστου Διαρκείας στην Προδημοτική Εκπαίδευση»,
β) 2 Αυγούστου 2018, με θέμα «Έκτακτες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης» και
γ) 2 Αυγούστου 2018, με θέμα «Μετατροπή συμβάσεων σε αορίστου διαρκείας και διορισμούς με σύμβαση στη Δημοτική Εκπαίδευση»,
σας αποστέλλεται κατάσταση με τις τοποθετήσεις – μετακινήσεις Εκπαιδευτικών Δημοτικής – Προδημοτικής Εκπαίδευσης, οι οποίες θα ισχύουν από την 1 Σεπτεμβρίου 2018.


Λευκωσία
Λεμεσός
Λάρνακα
Αμμόχωστος
Πάφος