Τοποθετήσεις – Μετακινήσεις Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει τις πιο κάτω Τοποθετήσεις και Μετακινήσεις Εκπαιδευτικών Μέσης:

Τοποθετήσεις – Μετακινήσεις Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης – Λευκωσία
Τοποθετήσεις – Μετακινήσεις Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης – Λεμεσός
Τοποθετήσεις – Μετακινήσεις Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης – Λάρνακα – Αμμόχωστος
Τοποθετήσεις – Μετακινήσεις Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης – Πάφος
Εκπαιδευτικοί Μέσης Εκπαίδευσης χωρίς Τοποθέτηση