Τοποθετήσεις – Μετακινήσεις Λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει τις πιο κάτω Τοποθετήσεις και Μετακινήσεις Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Οι κατάλογοι στα πιο κάτω έγγραφα:

Τοποθετήσεις – Μετακινήσεις Λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης – Λευκωσία
Τοποθετήσεις – Μετακινήσεις Λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης – Λεμεσός
Τοποθετήσεις – Μετακινήσεις Λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης – Λάρνακα
Τοποθετήσεις – Μετακινήσεις Λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης – Αμμόχωστος
Τοποθετήσεις – Μετακινήσεις Λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης – Πάφος


%d