Τοποθετήσεις – Μετακινήσεις Λειτουργών Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού ανακοινώνει τις ακόλουθες τοποθετήσεις και µετακινήσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών σε Δηµόσια Σχολεία Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης που θα ισχύουν από τις 08 Σεπτεµβρίου 2016.

Τοποθετήσεις – Μετακινήσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης


%d