Τοποθετήσεις – Μετακινήσεις Μέσης Εκπαίδευσης

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού ανακοινώνει τις ακόλουθες τοποθετήσεις και µετακινήσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών σε Δηµόσια Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης:

Τοποθετήσεις – Μετακινήσεις Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης – Λευκωσία
Τοποθετήσεις – Μετακινήσεις Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης – Λεμεσός
Τοποθετήσεις – Μετακινήσεις Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης – Λάρνακα – Αμμόχωστος
Τοποθετήσεις – Μετακινήσεις Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης – Πάφος