“Το Υπουργείο Παιδείας έθεσε στις προτεραιότητές του τον εκσυγχρονισμό του δημόσιου σχολείου”

Σε χαιρετισμό του κατά την τελετή εγκαινίων της αίθουσας πολλαπλής χρήσης «Παναγιώτης Θεοφίλου» του Α Δημοτικού Σχολείου Ορμήδειας, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε πως η αίθουσα είναι ένα έργο που «μαρτυρεί εμπράκτως την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδουμε, αφενός στη στήριξη των σχολείων της υπαίθρου και αφετέρου στην ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και του Δημόσιου Σχολείου. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, υπηρετώντας το όραμα και την αποστολή του, έθεσε στις προτεραιότητές του τον εκσυγχρονισμό του δημόσιου σχολείου, στη βάση ενός στοχευμένου στρατηγικού σχεδιασμού, πάντοτε λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας».

Στο πλαίσιο αυτό, συνέχισε «επιδείχθηκε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη δημιουργία άρτια εξοπλισμένων κτιριολογικών και τεχνικών εγκαταστάσεων, οι οποίες εμπλουτίζοντας τις παιδαγωγικές πρακτικές, καθιστούν αποτελεσματική και λειτουργική την κάθε σχολική μονάδα ενισχύοντας παράλληλα την περαιτέρω ανάπτυξη των παιδιών. Την ίδια στιγμή» είπε «πέραν της εκπαιδευτικής χρησιμότητας, η αναβάθμιση των χώρων αυτών εξυπηρετεί τον επιδιωκόμενο στόχο της διασύνδεσης του σχολείου με την κοινωνία και της λειτουργίας του, προς όφελος, όχι μόνο της μαθητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας, αλλά και του συνόλου των πολιτών».


Στο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι «στο πλαίσιο της αναβάθμισης της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολείων μας, την τελευταία εξαετία ολοκληρώθηκαν 20 ανεγέρσεις σχολικών μονάδων, 73 βελτιώσεις, επεκτάσεις και ανακαινίσεις, καθώς και 700 μικρότερης κλίμακας έργα, συνολικής αξίας πέραν των 78 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ άλλα 29 έργα, με προϋπολογισμό περίπου 37 εκατομμυρίων ευρώ, βρίσκονται σήμερα στο στάδιο της υλοποίησης. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θέτοντας ως γνώμονα την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης στους μαθητές και τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών μάθησης για όλους τους εκπαιδευομένους, εργάζεται συστηματικά και μεθοδικά για τη συνεχή βελτίωση και εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού μας συστήματος, υιοθετώντας σαφώς σχεδιασμένες μεταρρυθμιστικές πολιτικές, έτσι ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις και τις ανάγκες της εποχής μας».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε επίσης μέτρα τα οποία όπως είπε “απορρέουν από αυτές τις πολιτικές και τα οποία έχουν υλοποιηθεί ή δρομολογηθεί και, μεταξύ άλλων, αφορούν την υιοθέτηση, μετά από συζητήσεις 35 χρόνων, νέας νομοθεσίας που εισάγει ένα αδιάβλητο και αξιοκρατικό σύστημα διορισμών στην εκπαίδευση, την εφαρμογή ολοκληρωμένης πολιτικής για τη συστηματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μας, την ψήφιση νέας νομοθεσίας που διασφαλίζει την έγκαιρη στελέχωση των σχολείων, αντιμετωπίζοντας ένα διαχρονικό πρόβλημα του εκπαιδευτικού μας συστήματος, τον εκσυγχρονισμό του περιεχομένου των μαθημάτων που διδάσκονται στα σχολεία μας, εφαρμόζοντας νέα αναλυτικά ωρολόγια προγράμματα και τον εκσυγχρονισμό του σχολικού προγράμματος».

Ακόμα συνέχισε, αφορούν «την δημιουργία, για πρώτη φορά, ή την επέκταση πετυχημένων θεσμών, όπως τα Ολοήμερα και τα Θερινά Σχολεία, την ψήφιση νέων Κανονισμών Λειτουργίας των Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης και την ετοιμασία νέων Κανονισμών Λειτουργίας των Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης με στόχο τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των σχολείων μας και την ετοιμασία νέου συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των μαθητών με απώτερο στόχο τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου και των μαθησιακών αποτελεσμάτων».

Σημείωσε επίσης ότι τα μέτρα αφορούν «τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την ασφάλεια και υγεία των μαθητών μας, όπως περιφράξεις σχολικών χώρων, εγκατάσταση θυροτηλεφώνων και περιφρούρηση των μαθητών και των δημόσιων σχολείων δημοτικής και προδημοτικής εκπαίδευσης, τον καταρτισμό Εθνικής Στρατηγικής για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας στο σχολείο, την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης για την ομαλή ένταξη των μαθητών με Μεταναστευτική Βιογραφία στα σχολεία μας και τις πολιτικές που, στόχο έχουν την μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης νομοθεσίας και των πρακτικών που ακολουθούνται στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, ώστε να διασφαλίζεται το δικαίωμα των παιδιών με αναπηρίες για ισότιμη και απρόσκοπτη φοίτηση στο σχολείο. Ακόμα αφορούν την ενσωμάτωση και αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην εκπαιδευτική διαδικασία για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών και των εκπαιδευτικών».

Τα μέτρα αυτά, μαζί με σειρά άλλων, συνέχισε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης «αντανακλούν το όραμα και την πολιτική βούληση της Κυβέρνησης για την Παιδεία του τόπου, με κύριο μέλημα να αρθούν οι στρεβλώσεις του παρελθόντος και να χειριστούμε τις όποιες προκλήσεις και διαχρονικά προβλήματα που επιδέχονται άμεσης αντιμετώπισης».

Ταυτόχρονα διαβεβαίωσε ότι «η Παιδεία παραμένει στο επίκεντρο των δράσεων της Κυβέρνησης, με στόχο το μέχρι στιγμής επιτελεσθέν έργο και οι καινοτομίες που εφαρμόστηκαν σε όλες της βαθμίδες της εκπαίδευσης, να ενισχυθούν στο πλαίσιο ακριβώς των καταγεγραμμένων προτεραιοτήτων του προγράμματος διακυβέρνησης μας. Ως εκ τούτου» ο Πρόεδρος χαιρέτισε «τις συνεχείς και συστηματικές διαβουλεύσεις που πραγματοποιούνται αυτήν την περίοδο με τους θεσμικούς φορείς της εκπαίδευσης ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ καθώς και τις Συνομοσπονδίες Γονέων Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης και τους εκπροσώπους του οργανωμένου μαθητικού κινήματος, αναφορικά με την υλοποίηση των εκπαιδευτικών Μεταρρυθμίσεων».

Εστιάζοντας στο κοινό όραμα των εμπλεκόμενων μερών, είπε ο Πρόεδρος «είμαι πεπεισμένος για το συναινετικό κλίμα που θα επικρατήσει και τη θετική έκβαση των διαβουλεύσεων προς όφελος των μαθητών και των εκπαιδευτικών μας» ενώ επεσήμανε «το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που επιδεικνύουμε αναφορικά με την υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής που υιοθετούν οι τοπικές Αρχές, στοχεύοντας τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών και ως εκ τούτου την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών, όπως το παρών έργο συνολικού κόστους 715 χιλιάδων ευρώ».

Πηγή: Stockwatch

Αρέσει σε %d bloggers: