Το Υπουργείο Παιδείας προετοιμάζεται για τη νέα σχολική χρονιά σε ρυθμούς πανδημίας

Έτοιμη να καλύψει ανάγκες που ενδεχομένως προκύψουν στην περίπτωση μη ομαλής έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς λόγω των υγειονομικών δεδομένων, είναι η ψηφιακή τεχνολογία και συγκεκριμένα, η μέθοδος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η πρακτική αυτή που ενεργοποιήθηκε τους προηγούμενες μήνες όταν τα σχολεία ανέστειλαν για δυόμισι μήνες τη λειτουργία τους λόγω του COVID-19, θα τεθεί εκ νέου σε ισχύ εάν παραστεί ανάγκη. Αυτό θεωρείται δεδομένο εκ μέρους του υπουργείου Παιδείας, με τον αρμόδιο υπουργό Πρόδρομο Προδρόμου να μην αρκείται μόνο σε δηλώσεις γύρω από το θέμα, αλλά να το περιλαμβάνει και στο αναλυτικό σημείωμά του που κατέθεσε προ μερικών εβδομάδων στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Συγκεκριμένα, στο έγγραφο αναφέρεται πως σε περίπτωση που υπάρξει τον Σεπτέμβριο ή αργότερα ανάγκη για εξ αποστάσεως εκπαίδευση λόγω αναστολής της φοίτησης, σε οποιαδήποτε κλίμακα, θα πρέπει να ανανεωθεί η προσπάθεια εξασφάλισης διαδικτυακής σύνδεσης σε αριθμό νοικοκυριών για να καλυφθούν οι ανάγκες όλων των μαθητών που τυχόν δεν διαθέτουν σύνδεση. Οι ηλεκτρονικές συσκευές που έχουν παραδοθεί στα σχολεία θα διανεμηθούν εκ νέου σε μαθητές που δεν διαθέτουν δική τους ανάλογη συσκευή, ενώ παράλληλα σημειώνεται πως θα πρέπει να εξασφαλισθεί ικανοποιητικός πρόσθετος αριθμός συσκευών για τις ανάγκες στις μικρότερες τάξεις του Δημοτικού (Α’ έως Δ’ τάξη), καθώς και για τυχόν πρόσθετες ανάγκες.


Όσον αφορά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η οποία τους προηγούμενους μήνες έγινε με τους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιούν τον προσωπικό τους εξοπλισμό στα σπίτια τους, ο νέος σχεδιασμός περιλαμβάνει τη δυνατότητα να ασκήσουν ανάλογα καθήκοντα από το σχολείο. Στόχος είναι να οργανωθεί με αυτάρκεια το κάθε σχολείο για την παροχή εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

«Σε περίπτωση που θα παραστεί ανάγκη για παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από την αρχή της σχολικής χρονιάς, θα πρέπει και πάλι εξ ανάγκης να υιοθετηθεί στην αρχή μια ”κατ’ οικονομία” λύση όπως και στη διάρκεια της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, δηλαδή να εργάζονται οι εκπαιδευτικοί σε κάποιο βαθμό με τον δικό τους εξοπλισμό.

Επομένως, κρίνεται αναγκαίο το συντομότερο δυνατό και μέσα στη διάρκεια της νέας σχολικής χρονιάς, να υπάρχει η απαραίτητη υποδομή προκειμένου να εξασφαλίζεται η δυνατότητα της κάθε σχολικής μονάδας να παρέχει εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Για την περίπτωση που θα υπάρχει ανάγκη λήψης υγειονομικών μέτρων και δεν θα μπορεί να εξασφαλισθεί η ταυτόχρονη φοίτηση όλων των μαθητών, γίνεται μια σειρά από διαφορετικούς σχεδιασμούς και συνδυασμούς σχολείων», σημειώνεται χαρακτηριστικά στο σημείωμα.

Βασικός πυλώνας η υποδομή

Για να είναι όμως εφικτά τα πιο πάνω απαιτείται σωστή και επαρκής ψηφιακή οργάνωση των σχολείων καθώς και άρτιες υποδομές. Για τα ζητήματα αυτά, στο σημείωμά του προς το Υπουργικό Συμβούλιο, ο κ. Προδρόμου αναφέρει ότι ο πλήρης σχεδιασμός για την ψηφιακή επάρκεια στις σχολικές εγκαταστάσεις προωθείται ανεξάρτητα από τις συνθήκες μέσα στις οποίες θα κληθούν να λειτουργήσουν τα σχολεία μέσα στη νέα σχολική χρονιά. «Η εμπειρία από την πανδημία και τα ορθά αντανακλαστικά που είχε το εκπαιδευτικό σύστημα καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για πλήρη εξοπλισμό και ετοιμότητα των σχολείων μας ούτως ώστε να μπορεί να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας ακόμα και σε περίπτωση που δεν ισχύουν ειδικές συνθήκες», αναφέρει.

Αναφορικά με τις βασικές ανάγκες σε υποδομές, αυτές συνίστανται σε:

  • Επαρκή σύνδεση κάθε σχολείου στο Διαδίκτυο και σε λειτουργικό εσωτερικό ασύρματο δίκτυο, προκειμένου να μπορεί να διασφαλιστεί το ενδεχόμενο ανάγκης παροχής πλήρους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με λειτουργία των αντίστοιχων «ψηφιακών τάξεων» (σύμφωνα με το εκάστοτε Ωρολόγιο Πρόγραμμα του σχολείου).
  • Εξοπλισμό με κατάλληλους ηλεκτρονικούς υπολογιστές στις αίθουσες διδασκαλίας που θα πρέπει να ενεργοποιηθούν για την ανάπτυξη των απαραίτητων «ψηφιακών τάξεων».
  • Δυνατότητες συντήρησης του ψηφιακού εξοπλισμού σε όλα τα σχολεία.

Σημειώνεται ότι ο σχεδιασμός πρέπει να καλύψει 460 σχολεία παγκυπρίως.

Στο κεφάλαιο «μελέτη για κάλυψη των αναγκών σε υποδομές» σημειώνεται πως «σήμερα υπάρχει σύνδεση όλων των δημόσιων σχολείων στο Διαδίκτυο, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις χρειάζεται ενίσχυση και αναβάθμιση αυτής της σύνδεσης, όπως και ενδυνάμωση του εσωτερικού ασύρματου δικτύου, κατά τρόπο που να παρέχει πλήρη κάλυψη των χώρων διδασκαλίας, των εργαστηρίων κ.ο.κ. Υπάρχει επίσης στα σχολεία εξοπλισμός, με αριθμό ηλεκτρονικών υπολογιστών, ο οποίος όμως ποικίλλει, ενώ σε πολλές περιπτώσεις χρειάζεται και αναβάθμιση. Λαμβανομένου υπόψη ότι πρέπει να γίνεται λόγος για συνολικά 460 σχολεία παγκυπρίως, πρόκειται για ένα έργο μεγάλης εμβέλειας, με ιδιαίτερα απαιτητικές ανάγκες συνεχούς παρακολούθησης για σκοπούς συντήρησης και επικαιροποίησης των εγκαταστάσεων και τεχνολογικών δεδομένων. Λαμβανομένων επίσης υπόψη των στενών χρονικών περιθωρίων, σε σύσκεψη με τον υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ελήφθη η κατ’αρχήν απόφαση να σχεδιασθεί το όλο έργο της ψηφιακής οργάνωσης των σχολείων από εμπειρογνώμονες και να αναζητηθεί ακολούθως η αγορά υπηρεσιών».

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Στο μεταξύ, το υπουργείο Παιδείας προτίθεται να προωθήσει και τη νομοθετική κατοχύρωση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας (μέσω τροποποίησης των Κανονισμών), με πρόταση που θα κατατεθεί στη συνέχεια στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Όπως αναφέρεται, η σχετική νομοθεσία θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να συμπεριλαμβάνει την εξ αποστάσεως διδασκαλία στον ορισμό της «φοίτησης» σε σχολείο, με την έννοια ότι θα σημειώνονται παρουσίες/απουσίες οι οποίες και θα λογίζονται για την αξιολόγηση των μαθητών, εφόσον κάτι τέτοιο αποφασιστεί από την αρμόδια αρχή και να ορίζει ακόμη και αξιόπιστες διαδικασίες για την εξ αποστάσεως αξιολόγηση των μαθητών.

Μια ταυτόχρονη απαραίτητη διεργασία που έχει ξεκινήσει είναι η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων προκειμένου να διασφαλισθεί η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Παιδαγωγική προσέγγιση ψηφιακής τεχνολογίας

Στην αναφορά του ο υπουργός Παιδείας συμπεριέλαβε και την παιδαγωγική προσέγγιση της ψηφιακής τεχνολογίας στην Εκπαίδευση. Μερικά από τα σημεία αυτής της προσέγγισης που περιλήφθηκαν στο σημείωμα είναι:

  • Οι Διευθύνσεις Δημοτικής, Μέσης και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης στο υπουργείο Παιδείας, σε συνεργασία και με συντονισμό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου αναπτύσσουν το κατάλληλο οπτικοακουστικό υλικό σε ψηφιακή μορφή προκειμένου να αναπτυχθεί μια Τράπεζα Ψηφιακού Παιδαγωγικού Υλικού.
  • Γίνεται σχεδιασμός για την ανάπτυξη ειδικού εκπαιδευτικού καναλιού στη δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης «You Tube», προκειμένου να κοινοποιούνται σε μόνιμη βάση εύχρηστες σύντομες βιντεοταινίες διδακτικού περιεχομένου, εργαστηριακών ή άλλων εφαρμογών γενικών γνώσεων, ψυχαγωγικού περιεχομένου, πρακτικών οδηγιών κ.ο.κ.
  • Αφού μέσα στις συνθήκες της πανδημίας έχουν τύχει εξ αποστάσεως βασικής επιμόρφωσης ως προς τη χρήση του λειτουργικού προγράμματος για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (MS Teams) από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο περισσότεροι από 3.000 εκπαιδευτικοί, στη συνέχεια η επιμόρφωση συνεχίζεται σε ένα δεύτερο στάδιο με αντικείμενο και τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις του σχετικού προγράμματος. Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς το προβλεπόμενο από το Νόμο «διήμερο του εκπαιδευτικού» στη Δημοτική Εκπαίδευση έχει σχεδιαστεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο με τρόπο που να ενισχυθούν οι ψηφιακές δεξιότητες και η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τον συνολικό σχεδιασμό Ψηφιακής Εκπαίδευσης.
  • Έγινε ήδη ψηφιοποίηση του μεγαλύτερου μέρους των σχολικών εγχειριδίων, ενώ προωθείται και η παραγωγή πρόσθετου ψηφιακού παιδαγωγικού υλικού υποστήριξης (σημειώσεις, φυλλάδια).
  • Προωθείται πρόγραμμα αναβάθμισης και συνεχούς επικαιροποίησης των ιστοσελίδων όλων των σχολείων.
  • Σε συμφωνία με το ΡΙΚ θα προγραμματιστεί σε μόνιμη βάση η λειτουργία προγράμματος τηλεοπτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και η δημιουργία μιας τράπεζας προγραμμάτων που θα καλύπτει επαρκώς τη Δημοτική Εκπαίδευση. Στη συμφωνία θα συμπεριληφθεί προγραμματισμός ειδικών τηλεοπτικών εκπομπών διδασκαλίας της Ελληνικής για την ενίσχυση του προγράμματος εκπαίδευσης των μαθητών με μεταναστευτική βιογραφία.

Πηγή: Φιλελεύθερος