Υπουργείο Παιδείας: Μαθήματα εξ αποστάσεως από εβδομάδας στους τελειόφοιτους της Γ’ Λυκείου!

Με στόχο την παιδαγωγική στήριξη των μαθητών και μαθητριών, στη διάρκεια της προσωρινής διακοπής των μαθημάτων στα σχολεία, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) ανακοινώνει ότι θα παρέχει δυνατότητες εξ αποστάσεως διδασκαλίας και εκπαιδευτικής υποστήριξης με ηλεκτρονικά μέσα.

Συγκεκριμένα, γνωστοποιείται ότι:


  1. Επικαιροποιείται και αναρτάται στον Ιστότοπο του Υπουργείου ενδεικτικό βοηθητικό- υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό, ιδιαίτερα για τη Γ΄ Λυκείου.
  2. Θα προσφερθούν σταδιακά από την επόμενη εβδομάδα, αρχικά σε πιλοτική βάση, μαθήματα τηλεκπαίδευσης σε ενότητες μαθημάτων της Γ΄ Λυκείου και με δυνατότητα διαδραστικής επικοινωνίας. Για τον σκοπό αυτό, έχει ήδη προγραμματιστεί σχετική επιμόρφωση εκπαιδευτικών που θα λειτουργήσουν ως πυρήνες στα σχολεία τους.
  3. Παράλληλα, θα παρέχονται διευκολύνσεις για επίλυση αποριών των μαθητών/μαθητριών της Γ΄ Λυκείου για θέματα της διδακτέας ύλης.

Επιπρόσθετα, το ΥΠΠΑΝ, σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, προχωρεί στη στήριξη όλων των εκπαιδευτικών και των μαθητών/μαθητριών σε θέματα ηλεκτρονικής διδασκαλίας και μάθησης.

Τέλος, το ΥΠΠΑΝ μελετά κι άλλους τρόπους αξιοποίησης της τεχνολογίας για υποστήριξη των μαθητών/μαθητριών που παραμένουν στο σπίτι λόγω της έκτακτης ανάγκης που προέκυψε.