Υπουργείο Παιδείας: “Ρίχνει την μπάλα” στους φοιτητές για τα δίδακτρα στα Βρετανικά Πανεπιστήμια

Οι φετινοί Κύπριοι υποψήφιοι φοιτητές σε βρετανικά πανεπιστήμια θα έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν απευθείας με τα πανεπιστήμια για τυχόν εγγραφή τους με το υφιστάμενο καθεστώς διδάκτρων, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και Υπουργείου Εξωτερικών.

Όπως αναφέρεται στην κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων, μετά από τις συντονισμένες ενέργειες και τις διαβουλεύσεις που είχαν τα Υπουργεία Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και Εξωτερικών το τελευταίο χρονικό διάστημα με την Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με τις εγγραφές και τα δίδακτρα τελειόφοιτων της σχολικής χρονιάς 2019-20 σε βρετανικά πανεπιστήμια, οι βρετανικές αρχές έχουν γνωστοποιήσει ότι οι φετινοί Κύπριοι υποψήφιοι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν απευθείας με τα πανεπιστήμια για τυχόν εγγραφή τους με το υφιστάμενο καθεστώς διδάκτρων.


Σύμφωνα με την τοποθέτηση των βρετανικών αρχών όπως διαβιβάστηκε χτες, «μετά από συζήτηση με τα μέλη του, ο Οργανισμός Πανεπιστημίων του Ηνωμένου Βασιλείου (Universities UK /UUK) μας πληροφόρησε ότι τα πανεπιστήμια-μέλη του δεν έχουν τη δυνατότητα να εξετάσουν μια γενικευμένη προσέγγιση, σε εθνικό επίπεδο, για την αναβολή της εφαρμογής της νέας πολιτικής διδάκτρων για το επόμενο έτος».

«Ωστόσο, συστήνουν όπως οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να αιτηθούν αναστολή της εφαρμογής των νέων διδάκτρων για οποιουσδήποτε λόγους, να απευθυνθούν στο πανεπιστημιακό ίδρυμα στο οποίο ενδιαφέρονται να σπουδάσουν ή από το οποίο έχουν ήδη εξασφαλίσει πρόταση για εγγραφή. Ορισμένα πανεπιστήμια εξετάζουν πακέτα οικονομικής υποστήριξης που μπορούν να προσφέρουν στους υποψήφιους φοιτητές κατά περίπτωση και άλλα μπορεί να είναι πρόθυμα να αναστείλουν την εφαρμογή της νέας πολιτικής για τα δίδακτρα, ανάλογα με τις περιστάσεις», προστίθεται.

Ο UUK τόνισε επίσης ότι υπάρχει ένα εύρος διδάκτρων για ξένους φοιτητές και ότι για ορισμένα προγράμματα σπουδών σε διάφορα πανεπιστήμια, μπορεί να μην υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ αυτών και των διδάκτρων που ισχύουν για βρετανούς φοιτητές.

«Ως εκ τούτου, ο UUK θα ενθάρρυνε τους υποψηφίους να εξετάσουν τα προγράμματα σπουδών και τα πανεπιστήμια που τους ενδιαφέρουν, προκειμένου να αποφασίσουν ποιο είναι το καλύτερο μέρος για τις σπουδές τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλευθούν για πληροφορίες τα πανεπιστημιακά ιδρύματα μέλη του UUK στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.universitiesuk.ac.uk/about/Pages/member-institutions.aspx», σημειώνεται.
Διευκρινίζεται ότι ο Οργανισμός Universities UK είναι μια διεθνής δομή που εκπροσωπεί τα πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου και ενεργεί για τα συλλογικά τους συμφέροντα παγκοσμίως.

Ταυτόχρονα, οι βρετανικές αρχές δίνουν κατευθύνσεις στους ενδιαφερόμενους Κυπρίους φοιτητές και για εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης.

«Παρ’ όλο που τα μέλη του Οργανισμού Independent HE δεν έχουν επίσης τη δυνατότητα να δεσμευτούν για μια γενική συμφωνία του τομέα για αναστολή ή για συνδυασμένη προσέγγιση διδάκτρων για υποψήφιους από χώρες της ΕΕ για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, έδωσαν τις ακόλουθες συμβουλές: Τα πανεπιστήμια, κολλέγια και ιδρύματα τα οποία προσφέρουν εξειδικευμένα προγράμματα σπουδών είναι όλα ανοικτά για να εξετάσουν αιτήματα από φοιτητές, οι οποίοι ζητούν να διατηρηθούν για ένα ακόμη χρόνο τα δίδακτρα του 2020 και να ανασταλεί η εφαρμογή της νέας πολιτικής για τα δίδακτρα», αναφέρουν.

Σημειώνουν ότι ο Οργανισμός Independent HE ενθαρρύνει τους υποψηφίους που έχουν μια τρέχουσα πρόταση για εγγραφή (offer) ή σχεδιάζουν να διεκδικήσουν θέση μέσω της διαδικασίας εκκαθάρισης (clearing) να υποβάλουν το αίτημά τους σε πανεπιστήμια, κολλέγια ή άλλα εξειδικευμένα ιδρύματα.

«Ορισμένοι πάροχοι [Ανώτερης Εκπαίδευσης] σκοπεύουν να προσφέρουν απαλλαγές από δίδακτρα ή υποτροφίες. Ωστόσο, πολλοί άλλοι δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει την προσέγγισή τους για το 2021 και έτσι δεν είναι σε θέση να κάνουν δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το θέμα. Ο τομέας της Ανώτερης Εκπαίδευσης διαθέτει ένα σύνολο υποτροφιών για φοιτητές οι οποίοι προέρχονται από χώρες της ΕΕ, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο το οποίο συμμετέχει στο σχέδιο αυτό. Θα υπάρχει επίσης κατάλογος πανεπιστημίων, κολλεγίων ή ειδικών ιδρυμάτων που προσφέρουν συγκεκριμένες υποτροφίες σε φοιτητές από χώρες της ΕΕ. Τέτοιες διευθετήσεις υποτροφίας, χωρίς να απευθύνονται ειδικά στην Κύπρο, είναι ανοιχτές και σε Κύπριους φοιτητές», προσθέτουν.

Αναφέρουν, επίσης, ότι μετά από έρευνα ανάμεσα στα μέλη του Independent HE, πάνω από τα μισά σκοπεύουν να συνεχίσουν να χρεώνουν τα ίδια δίδακτρα για ξένους φοιτητές όπως και για τους φοιτητές του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Τα περισσότερα από τα υπόλοιπα μέλη ευχαρίστως συζητούν μείωση διδάκτρων με υποψηφίους που θα επικοινωνήσουν μαζί τους (δηλαδή της διαφοράς μεταξύ των διδάκτρων για Βρετανούς και των διδάκτρων για ξένους φοιτητές). Μπορείτε να βρείτε τη λίστα μελών του Independent HE στον πιο κάτω σύνδεσμο: http://independenthe.com/members», σημειώνουν.

Επιπρόσθετα, αναφέρουν ότι ο Οργανισμός Independent HE ανέφερε, επίσης, ότι θα παράσχει, το συντομότερο δυνατό, κατάλογο με τα μέλη και τα δίδακτρα που προτίθενται να εφαρμόσουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-22, καθώς και κατάλογο με τα ιδρύματα-μέλη του που θα παρέχουν μειώσεις στα δίδακτρα. Η συλλογή αυτών των πληροφοριών βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο Οργανισμός Independent Higher Education είναι βρετανικός, εθνικός αντιπροσωπευτικός φορέας για ανεξάρτητους παρόχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικών διαδρομών.

«Μετά από αυτές τις διευκρινίσεις της βρετανικής επίσημης πλευράς που αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο είτε για συμφωνία εφαρμογής των φετινών διδάκτρων για υποψηφίους που εξασφαλίζουν θέση για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος είτε για άλλες ειδικές διευθετήσεις, συμβουλεύονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να προχωρήσουν σε επικοινωνία με τα πανεπιστήμια ή άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ορισμένα πανεπιστήμια έχουν ήδη κοινοποιήσει ότι θα εφαρμόσουν για Κύπριους φοιτητές μια ανάλογη πολιτική αναστολής της αύξησης των διδάκτρων για ένα έτος», καταλήγουν τα Υπουργεία Παιδείας και Εξωτερικών, στην ανακοίνωση τους.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Αρέσει σε %d bloggers: