ΥΠΠ: Τα Τετράμηνα θα εφαρμοστούν ότι κι αν λέει η ΟΕΛΜΕΚ

Σε σχέση με την απόφαση της ΟΕΛΜΕΚ για διενέργεια δημοψηφίσματος στις 22 Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με την καθιέρωση των Εξετάσεων Τετραμήνων, εντός των σχολικών μονάδων, σημειώνεται ότι η διεξαγωγή του δημοψηφίσματος δεν μπορεί να γίνει σε εργάσιμο χρόνο. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να διευθετηθεί ΜΕΤΑ τη λήξη των μαθημάτων.

Επίσης, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) επισημαίνει τα εξής:


 • Η απόφαση για καθιέρωση Εξετάσεων Τετραμήνων από τη σχολική χρονιά 2018-19 περιλαμβάνεται στους νέους Κανονισμούς Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, οι οποίοι εγκρίθηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τέθηκαν σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2017. Είναι αποτέλεσμα διαβούλευσης του ΥΠΠ με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ανάμεσα στους οποίους ήταν και η ΟΕΛΜΕΚ, ενώ διεξοδική συζήτηση για το θέμα έγινε και στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας. Ως εκ τούτου, οι Εξετάσεις Τετραμήνων εντάσσονται σ’ ένα θεσμοθετημένο πλαίσιο, του οποίου συνδιαμορφωτής ήταν και η ΟΕΛΜΕΚ.
 • Με βάση τους Νέους Κανονισμούς έχει ήδη συσταθεί Ειδική Συμβουλευτική Επιτροπή Προετοιμασίας και Αξιολόγησης των Διαδικασιών Αξιολόγησης του Μαθητή, η οποία έχει ως αρμοδιότητα την παρακολούθηση και τον συντονισμό των διαδικασιών για την επιτυχημένη υλοποίηση των αποφάσεων για την εφαρμογή των Εξετάσεων Τετραμήνων και γενικότερα για την αξιολόγηση του μαθητή. Στην Επιτροπή συμμετέχουν, ανάμεσα σε άλλους, και η ΟΕΛΜΕΚ, η ΟΛΤΕΚ, η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Συνομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης καθώς και η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών. Συνεπώς, δίνεται και μέσω αυτής της Επιτροπής η δυνατότητα στην ΟΕΛΜΕΚ να συμβάλλει άμεσα στις διαδικασίες και στους σχεδιασμούς – πράγμα το οποίο πράττει – προς όφελος του μαθητή και του δημοσίου σχολείου.
 • Με τη διενέργεια δημοψηφίσματος η ΟΕΛΜΕΚ στρέφεται εναντίον των προσφάτως ψηφισθέντων από τη Βουλή των Αντιπροσώπων Κανονισμών Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων, στη διαδικασία συζήτησης και ετοιμασίας των οποίων η ΟΕΛΜΕΚ είχε άμεση και ενεργό εμπλοκή.

Σε ό,τι αφορά στην ουσία της διενέργειας Εξετάσεων Τετραμήνων και στα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν από αυτές, το ΥΠΠ υπενθυμίζει τα εξής:

 • Οι Εξετάσεις Τετραμήνων αφορούν μόνο στα εξεταζόμενα μαθήματα (τέσσερα στο Γυμνάσιο και Α΄ Λυκείου, πέντε στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου), και όχι στα υπόλοιπα.
 • Οι Εξετάσεις Τετραμήνων εντάσσονται στο πλαίσιο της διαμορφωτικής αξιολόγησης, η οποία έχει πολύπλευρα οφέλη, αφού παρέχει έγκαιρη και συνεχή ανατροφοδότηση για τις διδακτικές ανάγκες κάθε μαθητή, με στόχο τη λήψη μέτρων για αντιμετώπισή τους. Συνεπώς, με τις Εξετάσεις του Α΄ τετραμήνου θα γίνεται εντοπισμός των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών, θα ενημερώνονται για αυτές επαρκώς όλοι οι εμπλεκόμενοι (Διεύθυνση σχολικής μονάδας, καθηγητές, μαθητές, γονείς), ώστε να λαμβάνονται άμεσα μέτρα για αντιμετώπιση των προβλημάτων, με στόχο την αντιμετώπιση των ιδιαιτεροτήτων κάθε μαθητή και τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.
 • Οι μαθητές θα συστηματικοποιήσουν την καθημερινή τους προσπάθεια, καθώς θα νιώθουν από την αρχή της σχολικής χρονιάς ότι επίκειται επίσημη αξιολόγηση, ενώ, από την άλλη, σε περίπτωση που υστερήσουν στην πρώτη, θα έχουν και δεύτερη ευκαιρία τον Μάιο – Ιούνιο να βελτιώσουν την απόδοσή τους.
 • Οι καθηγητές θα λαμβάνουν έγκαιρα ανατροφοδοτική αξιολόγηση της δουλειάς τους και θα προβαίνουν στον απαραίτητο αναστοχασμό σε σχέση με την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας τους και τις μεθόδους που χρησιμοποιούν. Αυτό θα συμβάλλει στη βελτίωσή τους.
 • Η ετήσια διδακτέα ύλη δεν θα συσσωρεύεται προς εξέταση στο τέλος της χρονιάς, αλλά θα κατανέμεται στα δύο τετράμηνα, και ό,τι εξετάζεται στο Α΄ τετράμηνο δεν θα εξετάζεται στο Β΄. Αυτό θα αποφορτώσει τους μαθητές από μεγάλη πίεση, και θα συμβάλει στη μείωση του άγχους το οποίο έχουν τώρα ενόψει των ετήσιων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων.
 • Τα διαγωνίσματα σε ενότητες θα μειωθούν και θα προωθηθεί η αξιοποίηση νέων ανατροφοδοτικών μορφών συνεχούς και δημιουργικής αξιολόγησης (ατομικές και συλλογικές διαθεματικές εργασίες, παρουσιάσεις, projects κτλ).
 • Κατά την περίοδο διενέργειας των Εξετάσεων Τετραμήνων (Δεκεμβρίου και Μαΐου – Ιουνίου), όπως και τώρα κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου Μαΐου – Ιουνίου, δεν θα γίνονται μαθήματα, αλλά οι μαθητές θα είναι αφοσιωμένοι στην προετοιμασία για τις εξετάσεις.
 • Οι καθηγητές των μη εξεταζομένων μαθημάτων κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου θα έχουν ως καθήκον την πραγματοποίηση επιτηρήσεων. Οι καθηγητές των εξεταζομένων μαθημάτων, στο πλαίσιο της ορθολογιστικής κατανομής καθηκόντων, θα απαλλάσσονται από τις επιτηρήσεις, ενώ το ΥΠΠ θα δώσει οδηγίες στους Διευθυντές των σχολικών μονάδων να τους παρέχουν κάθε διευκόλυνση, προκειμένου να φέρουν εις πέρας το επιπρόσθετο έργο τους.

Η καθιέρωση Εξετάσεων Τετραμήνων, η οποία αναμένεται ότι θα συμβάλει στην περαιτέρω βελτίωση και εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού μας συστήματος, αποτελεί μέρος των ευρύτερων μεταρρυθμίσεων που πραγματοποιούνται τα τελευταία χρόνια, όπως:

 • η εφαρμογή του Νέου Ωρολογίου Προγράμματος και των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων στη Μέση Γενική Εκπαίδευση και στη Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση
 • η μεταφορά των Ανεξετάσεων Σεπτεμβρίου κατά τον Ιούνιο, στο πλαίσιο των οποίων καθιερώθηκε η παροχή ενισχυτικής/ υποστηρικτικής διδασκαλίας στους μαθητές που παρακάθηνται σε αυτές
 • η καθιέρωση αριθμητικής βαθμολογίας στο Γυμνάσιο
 • ο διαχωρισμός των Παγκύπριων Εξετάσεων σε Εξετάσεις Απόλυσης και Εξετάσεις Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
 • η επιμόρφωση Επιθεωρητών, Διευθυντών σχολικών μονάδων, Συντονιστών Βοηθών Διευθυντών των ειδικοτήτων αλλά και καθηγητών για την αξιολόγηση.

Το ΥΠΠ εργάζεται συστηματικά για την πραγματοποίηση των πρώτων Εξετάσεων Τετραμήνων τη σχολική χρονιά 2018-19, και πριν την έναρξη της νέας χρονιάς αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες διαδικασίες. Παράλληλα, συνεχίζει το έργο της η Ειδική Συμβουλευτική Επιτροπή Προετοιμασίας και Αξιολόγησης των Διαδικασιών Αξιολόγησης του Μαθητή, η οποία, ανάμεσα στα άλλα, έχει αναλάβει την προσαρμογή της διδακτέας ύλης όλων των γνωστικών αντικειμένων στον διαθέσιμο διδακτικό χρόνο.

Πρόθεση της κυβέρνησης είναι να προχωρήσει στην απρόσκοπτη εφαρμογή των Εξετάσεων Τετραμήνων. Ο θεσμός αυτός, όπως και όλες οι μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιούνται, αφού εφαρμοστεί, θα αξιολογηθεί και, αν και εκεί όπου θα φανεί ότι χρειάζεται, θα γίνουν οι απαραίτητες βελτιώσεις.

%d