Φοιτητική μέριμνα: Όσα πρέπει να ξέρετε για υποβολή αιτήσεων

Η 31η Μαρτίου είναι η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή αιτήσεων για την φοιτητική μέριμνα.

Η Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού καλεί τις οικογένειες φοιτητών, οι οποίες εμπίπτουν στις πρόνοιες της νομοθεσίας και δεν έχουν αποταθεί για παραχώρηση κρατικής φοιτητικής μέριμνας, για το ακαδημαϊκό έτος 2016/2017, όπως υποβάλουν τις αιτήσεις τους το αργότερο μέχρι την 31η Μαρτίου 2017.


Τονίζεται ότι η 31η Μαρτίου 2017, ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για παροχή κρατικής φοιτητικής μέριμνας, θα τηρηθεί αυστηρά και οποιεσδήποτε εκπρόθεσμες αιτήσεις θα απορρίπτονται.

Τα έντυπα αιτήσεων για την κρατική φοιτητική μέριμνα (φοιτητική χορηγία και φοιτητικό πακέτο) μπορούν να εξασφαλιστούν από τα γραφεία της Υπηρεσίας Φοιτητικής Μέριμνας (Τεύκρου 6, Λευκωσία), τα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ), τα Κέντρα του Πολίτη (ΚΕΠΟ) που στεγάζονται στα Κεντρικά Επαρχιακά Ταχυδρομεία, καθώς και από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού www.moec.gov.cy.