2η Κατανομή Πανεπιστημίου Κύπρου και ΤΕΠΑΚ για το 2016-2017

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει πιο κάτω τα αποτελέσματα των υποψηφίων που έχουν εξασφαλίσει θέση με τη B Κατανομή για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17.

 


I. Φοιτητές που έχουν εξασφαλίσει θέση για πρώτη φορά

Όσοι και όσες έχουν εξασφαλίσει θέση για πρώτη φορά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με την πιο πάνω κατανομή, θα πρέπει να κρατήσουν τη θέση τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://www.ucy.ac.cy/fmweb επιλέγοντας το σύνδεσμο ‘Κράτηση Θέσης’, από την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2016 μέχρι και την Δευτέρα 1 Αυγούστου 2016. Σχετικές οδηγίες για την κράτηση θέσης βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΥΣΦΜ, στη διεύθυνση www.ucy.ac.cy/el/studies/announcements.

 

II. Φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου που έχουν βελτιώσει τη θέση τους

Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου που έχουν ήδη εξασφαλίσει θέση με την Α κατανομή και έχουν βελτιώσει τη θέση τους, δε χρειάζεται να προβούν σε οποιεσδήποτε ενέργειες, εάν έχουν ήδη κρατήσει τη θέση της Α κατανομής. Η βελτίωση της θέσης θα γίνει αυτόματα από το σύστημα της ΥΣΦΜ.

 

Σημείωση:

Εάν μετά τις εγγραφές στα μαθήματα, στις αρχές Σεπτεμβρίου 2016, συνεχίζουν να υπάρχουν κενές θέσεις, το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα προχωρήσει αμέσως σε Γ και τελευταία κατανομή θέσεων.

 

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στην Γ’ και τελευταία Κατανομή, θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου ‘Δήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Γ’ Κατανομή’ , η οποία θα αναρτηθεί στις Ανακοινώσεις της Υπηρεσίας μας γύρω στα τέλη Αυγούστου, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για εισδοχή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Ελλάδος. Δικαίωμα συμμετοχής στην Γ’ Κατανομή θα έχουν μόνο όσοι συμμετείχαν στη Β’ Κατανομή θέσεων τον Ιούλιο 2016 καθώς και οι άρρενες στρατιώτες οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει απαλλαγή από την Εθνική Φρουρά μετά τις 8 Ιουλίου 2016.

 

Η Γ και τελευταία κατανομή για την πλήρωση των θέσεων που θα κενωθούν μετά τις εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα μαθήματα, θα γίνει γύρω στις 5-6 Σεπτεμβρίου 2016.

 

Αποτελέσματα Β Kατανομής θέσεων Παγκυπρίων Εξετάσεων για εισδοχή το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 

 

ΤΕΠΑΚ

Ανακοινώνεται η κατανομή 231 κενών θέσεων καθώς και 84 θέσεων επιλαχόντων. Στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών δεν υπάρχουν κενές θέσεις. Στους επιλαχόντες θα προσφερθεί θέση μόνο αν προκύψουν κενά από τώρα μέχρι και το τέλος της 2ης βδομάδας μαθημάτων (μέσα Σεπτεμβρίου 2016). Συχνά προκύπτουν κενά για αυτό οι υποψήφιοι παροτρύνονται να έχουν την αναγκαία υπομονή.

 

Συνολικά υποβλήθηκαν 736 αιτήσεις, στο διάστημα από 4 μέχρι 6 Ιουλίου 2016. Στη διαδικασία κατανομής περιλήφθηκαν οι αιτήσεις που πληρούσαν τα καθορισμένα κριτήρια και συγκεκριμένα το κριτήριο της βαθμολογίας (τουλάχιστον 90% του τελευταίου εισακτέου), το κριτήριο των μαθημάτων πρόσβασης όπως καθορίζονται στο πλαίσιο εισδοχής ανά πρόγραμμα, συμμετοχή σε Παγκύπριες Εξετάσεις του 2014 ή 2015 ή 2016 καθώς και η δυνατότητα άμεσης φοίτησης (δόθηκε η δυνατότητα και στους άρρενες που αναμένεται να απολυθούν από την Εθνική Φρουρά τον Ιανουάριο 2017 στο πλαίσιο μείωσης της στρατιωτικής θητείας).

 

Ανακοίνωση Κατανομής Κενών Θέσεων και Ειδικών Κατηγοριών
Παράρτημα Κενών Θέσεων (Επιτυχόντες, Επιλαχόντες & Μη έγκυρες αιτήσεις)
Παράρτημα Ειδικών Κριτηρίων 

%d