420 νέες θέσεις εκπαιδευτικών στο πλαίσιο αποπαγοποίησης στην εκπαίδευση

Την εξαίρεση από την αναστολή πλήρωσης 420 θέσεων πρώτου διορισμού στις εκπαιδευτικές διευθύνσεις, αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο, απόφαση με την οποία ολοκληρώνεται, σύμφωνα με την Κυβέρνηση, ο σχεδιασμός για αποπαγοποίηση και πλήρωση θέσεων στην εκπαίδευση.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, όλες οι θέσεις είναι θέσεις εισδοχής και δημιουργήθηκαν με τον προϋπολογισμό του 2017 για σκοπούς υλοποίησης του σχεδιασμού για διορισμό αριθμού εκπαιδευτικών σε μόνιμη βάση κατά την περίοδο 2015 – 2017, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Νέου Συστήματος Διορισμών στην Εκπαίδευση.


Σημειώνεται ότι για τον ίδιο λόγο δημιουργήθηκαν με τον προϋπολογισμό του 2016, εξαιρέθηκαν από την αναστολή πλήρωσης θέσεων και πληρώθηκαν ακόμη 348 θέσεις εισδοχής.

Σημειώνεται επίσης ότι εξαιρέθηκαν από την αναστολή πλήρωσης θέσεων και πληρώθηκαν ή βρίσκονται σε διαδικασία πλήρωσης ακόμη 797 θέσεις εισδοχής που ήταν κενές ή κενώθηκαν για οποιονδήποτε λόγο από τον Σεπτέμβριο του 2015 έως τον Αύγουστο του 2017.

Οι 420 θέσεις θα πληρωθούν με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2017, δηλαδή με την έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς 2017 – 2018.

Όπως αναφέρεται, με την πλήρωση των θέσεων αυτών ολοκληρώνεται η υλοποίηση της κυβερνητικής δέσμευσης για διορισμό αριθμού εκπαιδευτικών σε μόνιμη βάση, κατά την περίοδο 2015 -2017, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Νέου Συστήματος Διορισμών στην Εκπαίδευση και διασφαλίζεται η έγκαιρη στελέχωση και ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων για την επόμενη σχολική χρονιά (2017 – 2018), συνεκτιμώντας ότι για τον ίδιο λόγο έχει τροποποιηθεί τον Απρίλιο του 2016 η Εκπαιδευτική Νομοθεσία, ώστε να επιτρέπεται η έναρξη των διαδικασιών πλήρωσης των θέσεων στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία δώδεκα αντί εννέα μήνες πριν την έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς.

Διευκρινίζεται τέλος ότι από την πλήρωση των 420 θέσεων εισδοχής δεν προκύπτει πρόσθετο κόστος, δεδομένου ότι έναντι τους υπηρετούν ήδη έκτακτοι εκπαιδευτικοί, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες στελέχωσης των σχολικών μονάδων την τρέχουσα σχολική χρονιά.

Πηγή: Dialogos.com.cy

Αρέσει σε %d bloggers: